نقش پرستاران و دیالیز کلیه عنوان مقاله ما است. در این مقاله به تعریف دستگاه دیالیز و نقش مهم پرستاران در هنگام دیالیز و آموزش هایی که پرستار به یک بیمار دیالیزی می دهد می پردازیم.

این مقاله در ادامه ی مقالات سایت آموزش پرستاری ارائه می گردد.

بسیاری از بیماران کلیه از اسم دیالیز می ترسند در حالیکه دیالیز برای این بیماران خیلی حیاتی و مهم است و در صورت عدم دیالیز امیدی به زندگی نخواهند داشت.

دستگاه دیالیزی چیست

بیمارانی که کلیه های آنان به هر دلیل قادر به پالایش خون نمی باشد، از دستگاههای کمکی بنام دیالیز استفاده می کنند. در این روش خون در کنار مایع دیالیز توسط یک غشاء نیمه تراوا قرار می گیرد و با انتشار ساده موجب انتقال سموم دفعی از خون به مایع دیالیز می شود.

پرستار و آموزش بیماران دیالیزی

پرستار درامر آموزش بیماران دیالیزی نقش بسیار مهمی را ایفا می کند.

پرستاربه بیمارآموزشی می دهد که چگونه بازبودن ابزار عروقی خود را بررسی کند و احتیاط های  لازم را درمورد آن را بداند. بیمار دیالیزی یاد می گیرد که ازبازوی دستی که دیالیز می شود فشارخون و نمونه خون گرفته نشود.

نقش پرستاران و دیالیز کلیه

نقش پرستاران و دیالیز کلیه

پرستار دیالیز باید علاوه بر دقت و ظرافت در کار، اطلاعات کامل و کافی در زمینه بیمار، درمان دیالیز و ماشین همودیالیز داشته باشد که بتواند به خوبی از عهده وظایف خود برآید.

نقش پرستار دیالیز

  • پرستار دیالیز با داشتن دانش و مهارت و تخصص لازم در تیم درمانی نقش مهم و غیر قابل انکاری دارد.
  • درمان دیالیز ریسک بالایی دارد  و کوچکترین غفلت پرستار،  بیمار را با مشکلات جدی و حتی ممکن است به مرگ بیمار منجر شود.
  • پرستاران شاغل در بخش های دیالیز ،علاوه بر مهارت های علمی و عملی، با داشتن رفتاری مهربانانه و برقراری ارتباط دوستانه به بیماران کمک روحی می کنند.
  •  پرستاران شاغل در بخش های دیالیز با پاسخگویی مناسب و مسئولانه به سوالات و دل‌نگرانی های بیماران،نقش مهمی در احساس آرامش،راحتی،امنیت و اعتماد آنان دارند. این هنر و مهارت پرستاران دیالیز مهمترین نقش آنان در زندگی بیماران دیالیزی است.
  • پرستار دیالیز حامی و مراقب اصلی بیمار بوده و با برقراری ارتباط مناسب و ارائه آموزش های لازم از وی حمایت می کند.