مقایسه کار پرستاران ER و ICU عنوان مقاله می باشد. در این فرصت شما با شخصیت و ویژگی های کاری پرستاران بخش مراقبت های ویژه و پرستاران بخش اورژانس آشنا می شوید.

این مقاله در ادامه ی مقالات سایت آموزش پرستاری ارائه می گردد. مطالعه تفاوت پرستاران اورژانس با پرستاران ICU را به شما پیشنهاد می کنیم.

پرستاران بخش اورژانس (ER) در هرج و مرج شکوفا می شوند. پرستاران بخش مراقبت های ویژه (ICU) هرج و مرج را ثابت می کنند. وقتی صحبت از محیط کار می شود، این دو تخصص می توانند مانند جهان های متضاد به نظر برسند.

شخصیت پرستاران بخش مراقبت های ویژه و پرستاران بخش اورژانس

پرستاران ER دارای شخصیت هایی هستند که بهترین کار خود را در میان طوفان انجام می دهند. استرس پرستار ER بسیار سخت است. به دلیل جریان پر هرج و مرج، پرستاران ER به طور گسترده به کار گروهی و شهود تکیه می کنند. بسته به اینکه چه کسی در بخش اورژانس را باز خواهد کرد، مدیریت می تواند سخت باشد، و پرستاران این بخش همیشه در این شرایط زندگی می کنند.

از طرف دیگر، یک بخش مراقبت ویژه (ICU) معمولاً مانند یک دستگاه روغنی عمل می کند و پرستاران بخش مراقبت های ویژه کار این دستگاه را خوب می دانند. پرستاران بخش مراقبت های ویژه در مورد جابجایی هایی که ساختار یافته و سازمان یافته هستند خوب می دانند و به آنها امکان می دهند کار خود را بدون واهمه ای ادامه دهند.

مقایسه کار پرستاران ER و ICU
مقایسه کار پرستاران ER و ICU

ویژگی های پرستاران بخش مراقبت های ویژه

  • پرستاران بخش ICU باید همواره اطلاعات خود را افزایش دهند و همگام با علم روز پیش بروند.
  • کار با دستگاههای مختلف و جدید را بلد باشند.
  • از تبات عاطفی در مواجهه با مرگ بیماران برخوردار باشد.
  • در کار خود صادق باشند، چرا که کوچکترین خطا و عدم اطلاع رسانی آن ممکن است تاثیرات جبران ناپذیری در پی دشته باشد.
  • پرستاران این بخش باید از قدرت تصمیم گیری عالی برخوردار باشند. چراکه بیمار این بخش در یکی از اندام های حیاتی مثل قلب، کلیه یا مسیر تنفسی خود مشکل دارند، و شرایط زندگی آنها حساس است.

ویژگی های پرستاران بخش اورژانس

پرستاران ER کاملاً متفاوت و به دلایلی خوب عمل می کنند. آنها وقت و تجملاتی برای جلب جزئیات ندارند. آنها فقط فرصت ارزیابی، واکنش و حرکت را دارند. آنها شرایط بحرانی را تشخیص و اولویت بندی می کنند.

۴ Major Differences Between ICU and Emergency Nurses