وظایف پرستاران بیهوشی عنوان مقاله ی ما می باشد. در این مقاله با برخی فعالیت ها ی این پرستاران و تفاوت آنها با متخصصان بیهوشی آشنا می شوید.

این مقاله در ادامه ی مقالات سایت آموزش پرستاری ارائه می گردد.

فعالیت در هر زمینه ای از رشته های علوم پزشکی مسترلزم انجام فعالیت هایی می باشد. با ما همراه باشید تا برخی وظایف مهم پرستاران بیهوشی را شرح دهیم.

اختصاصی ترین وظایف شغلی روزانه متخصص پرستار بیهوشی

درخواست مطالعات تشخیصی و بررسی تاریخچه پزشکی بیمار
تهیه یک برنامه بیهوشی مناسب
بحث در مورد عوارض و خطرات جانبی با بیماران و خانواده ها
تهیه و انجام بی حسی به اشکال مختلف
انجام بلوک های نخاعی، اپیدورال یا عصب
نظارت بر علائم حیاتی در حین و بعد از عمل برای پیشگیری و مدیریت عوارض
پاسخ به شرایط اضطراری با دارو، مدیریت راه هوایی یا تکنیک های پشتیبانی از زندگی

وظایف پرستاران بیهوشی

وظایف پرستاران بیهوشی

وظایف اداری پرستاران بیهوشی

بسیاری از CRNA ها همچنین وظایف اداری مانند سفارش داروها، مدیریت امور مالی و آموزش کارمندان جدید را به عهده می گیرند. آنها ممکن است به عنوان مربی دوره های توسعه فعالیت کنند، با هیئت های دولتی پرستاری مواضع داشته باشند یا در سازمان هایی که معیارهای مربوط به حوزه پزشکی را تعیین می کنند درگیر شوند.

متخصص بیهوشی در مقابل پرستار بیهوشی

متخصص بیهوشی و پرستار بیهوشی هر دو متخصص در رشته های پزشکی هستند که برای انجام بی حسی به روش ایمن و مؤثر آموزش دیده اند. در حالی که وظایف شغلی آنها اساساً یکسان است، تفاوت اصلی بین نقش ها در این است که اولی یک پرستار و دومی دکتر است. متخصصان بیهوشی به آموزش بیشتری نسبت به CRNA نیاز دارند، از این رو آنها حقوق بالاتری می گیرند. در حالی که هر دو نقش در تنظیمات متنوعی کار می کنند، دفاتر کوچکتر تمایل به استفاده از CRNA ها به جای متخصصان بیهوشی دارند. در بعضی از مراکز طبق قانون باید یک CRNA زیر نظر پزشک دارای مجوز از هیئت مدیره کار کند، بنابراین فقط متخصصان بیهوشی می توانند به طور مستقل فعالیت کنند.

منبع:

Learn what it takes to become a CRNA.