آموزش پرستار بیهوشی عنوان مقاله ی ما می باشد. در این مقاله با وظایف و موارد مورد نیاز برای تبدیل شدن به یک پرستار بیهوشی آشنا می شوید.

این مقاله در ادامه ی مقالات سایت آموزش پرستاری ارائه می گردد.

قبل از این که آموزش های تخصصی برای این نوع  از انواع پرستاری را دریافت نمایید، ابتدا باید پاسخ سوالاتی در این باره را بدانید.

پرستار بیهوشی کیست

CRNA یا پرستار بیهوشی، یک عنوان پرستار ثبت شده در (APRN) است که بیهوشی را برای بیمارانی انجام می دهد که میخواهند عمل جراحی، انجام دهند. ساعات طولانی کار در مکان هایی مانند بیمارستان ها، مراکز جراحی، مطب پزشکی و کلینیک های دندانپزشکی، از فعالیت آنها است. آنها بر بیهوشی عمومی، محلی و منطقه ای نظارت دارند. روش های استفاده از داروی بیهوشی ممکن است متفاوت باشد، اما می تواند شامل تزریق، استنشاق و بی حسی دهان باشد. CRNA همچنین بیماران را در طول عمل جراحی و در حین بهبود، با همکاری پزشکان و سایر پرستاران برای تهیه برنامه های مدیریت درد، نظارت می کند.

چگونه می توان به پرستار بیهوشی تبدیل شد

شما باید مدرک لازم را برای فعالیت به عنوان پرستار بیهوشی داشته باشید، که این امر نیاز به داشتن حداقل مدرک کارشناسی و آموزش های اولیه است. اما برای ورود به دوره های کارشناسی ارشد، ابتدا باید دوره ی کارشناسی را گدرانده باشید. همچنین باید حداقل ۱ سال تجربه در یک مرکز مراقبت حاد مانند ICU یا ER داشته باشید، هرچند که بسته به شرایط قبولی در دانشگاه نیاز به آموزش های بیشتری نیز داشته باشید.

آموزش پرستار بیهوشی

آموزش پرستار بیهوشی

پس از کسب BSN و تکمیل تجربه مراقبت حاد، می توانید در برنامه های استاد برای  پرستار متخصصین بیهوشی اقدام کنید. قبل از انجام این کار ، برخی پرستارها به عنوان یک پرستار ثبت نام شده مراقبت های ویژه (CCRN) اقدام به دریافت صدور گواهینامه تخصصی می کنند، که احتمال پذیرش را افزایش می دهد.

هنگام مراجعه به برنامه های CRNA، مطمئن شوید مراکز آموزشی مورد نظر شما توسط شورای اعتبار سنجی برنامه های آموزشی پرستار بیهوشی (COACRNA) تأیید شده باشند. فارغ التحصیلی از یک برنامه معتبر، الزامی برای شرکت در آزمون صدور گواهینامه است.

در مورد دوره های آموزشی، کلیه برنامه های معتبر پرستار بیهوشی نیاز به مطالعات در زمینه های زیر دارند

پیش نیازهای آموزشی آموزش پرستار بیهوشی

فارماکولوژی بیهوشی
شیمی ، بیوشیمی و فیزیک
آناتومی ، فیزیولوژی و پاتوفیزیولوژی
تجهیزات و فناوری بیهوشی
مدیریت درد
آمار و تحقیق

منبع:

Learn what it takes to become a CRNA.