تاثیر بازی درمانی بر رفع اضطراب عنوان مقاله ما است. در این مقاله به بازی درمانی برای رفع اضطراب و پیش فعالی کودکان می پردازیم.

این مقاله در ادامه مقاله های پرستاری انواع بازی درمانی و بازی درمانی برای کودکان اوتیسمی ارائه می شود.

تاثیرات اضطراب در کودکان اهمیت بازی درمانی را برجسته می کند. بازی درمانی می تواند یک منبع ارزشمند برای والدین و مدارس باشد.

تاثیر بازی درمانی بر رفع اضطراب

بازی درمانی به طور فزاینده ای در کودکانی که علائم اختلال استرس پس از آسیب (PTSD) را  نشان می دهند، مورد استفاده قرار گرفته است.  بازی درمانی مبتنی بر کودک (CCPT) مشخص شده است که در درمان اضطراب در کودکان شش تا هشت ساله مؤثر است.

معمولا ۱۲-۱۶ جلسه نیم ساعته CCPT در طی هشت هفته علائم اضطراب گزارش شده در کودکان را  کاهش می دهد. این برای والدین بسیار امیدوار کننده است زیرا اضطراب یکی از مهمترین و گسترده ترین اختلالات دوران کودکی محسوب می شود که اگر به موقع درمان نشود در آینده کودکان تاثیر منفی بسیاری به جا می گذارد. روش های سنتی برای  درمان اضطراب کودکان همیشه کارساز نمی باشد.

کودکان پیش فعال و بازی درمانی

بیش فعالی ADHD امروزه در حال افزایش می باشد و خیلی از والدین را درگیر کرده است. والدین برای درمان تمایلی به استفاده از داروهای روانپزشکی برای کودکان خود ندارند و ترس استفاده از دارو همیشه برای آن ها وجود دارد واین در حالی است که اطمینان از درمان قطعی با دارو نیز وجود ندارند. لذا کار بر روی درمان های روانشناختی و غیر دارویی لازم به نظر می آید. بازی درمانی یکی از روش های درمانی بسیار موثری برای این کودکان است.

بازی درمانی به طور فزاینده ای در موارد اختلال کمبود توجه بیش فعالی (ADHD) مورد استفاده قرار می گیرد، زیرا یکی از چالش هایی که می تواند با اختلال کمبود توجه بیش فعالی در کودکی ایجاد شود، مشکل در بازی با سایر کودکان است.

منابع

۵۰ Play Therapy Techniques, Toys and Certification Opportunities