رشته های کارشناسی ارشد علوم پزشکی عنوان مقاله ما است. در این مقاله به توضیح مختصری از شرایط برگزاری کنکور و رشته های کارشناسی ارشد وزارت بهداشت می پردازیم.

این مقاله در ادامه مقاله های پرستاری نقش های پرستاری براساس سطح تحصیلات و طبقه بندی نقش پرستاری و مقاله های مرتبط کنکور ارشد علوم پزشکی و آیین نامه کارشناسی ارشد علوم پزشکی ارائه می شود.

رشته های  وزارت بهداشت دارای تنوع رشته ای بسیار بالایی می باشد و تعداد شرکت کننده ها در این رشته بسیار زیاد می باشد.

شرایط برگزاری کنکورکارشناسی ارشد وزارت بهداشت

کنکور رشته های کارشناسی ارشد وزارت بهداشت به صورت مجزا برگزار می شود و زمان ثبت نام آن متفاوت بوده ولی در حالت کلی  هر ساله با نظم بالایی بر گزار می شود. زمان ثبت نام کارشناسی ارشد رشته های پیراپزشکی با کنکور سراسری یکی می باشد.

مرکز سنجش پزشکی از طریق برگزاری آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت از میان متقاضیان تحصیل در رشته های علوم پزشکی دانشجو می پذیرد.

رشته های وزارت بهداشت

رشته های وزارت بهداشت  از رشته های پرطرفدار است. رشته های کارشناسی ارشد علوم پزشکی جزء رشته هایی می باشد که  به راحتی جذب بازار کاری می گردند. لیست رشته های کارشناسی ارشد وزارت بهداشت در دفترچه ثبت نام هر ساله منتشر می شود و در اختیار داوطلبان واجد شرایط قرار می گیرد.

 داوطلبان باید رشته مورد علاقه را از دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت و بهداشت انتخاب کنند  و در فرم اینترنتی مربوط وارد کنند.

 نتایج آزمون

 داوطلبان می توانند نتایج آزمون را در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به آدرس sanjeshp.ir مراجعه کنند. نتایج کارشناسی ارشد وزارت بهداشت هر ساله در دو مرحله منتشر می شود.

آزمون کارشناسی ارشد گروه های علوم پزشکی هر سال توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور در اواسط تیر ماه برگزار شده و هر سال داوطلب هایی در این آزمون شرکت می کنند.