آیین نامه کارشناسی ارشد علوم پزشکی عنوان مقاله ما است. در این مقاله سعی داریم به آیین نامه هایی که برای مقطع ارشد علوم پزشکی است می پردازیم.

این مقاله در ادامه مقاله های مراحل نوشتن پایان نامه پرستاری ، کارشناسی ارشد پرستاری، انواع مقطع کارشناسی ارشد در پرستاری ، مشاغل پرستاران دارای مدرک کارشناسی ارشد و کنکور ارشد علوم پزشکی ارائه می شود.

متقاضیان دریافت درجه کارشناسی ارشد علوم پزشکی ( MMedSc ) باید لیسانس علوم پزشکی را با افتخارات ( BMedSc ( Hons ) یا لیسانس پزشکی و لیسانس جراحی (MB ChB)) یا مدرک جایگزین قابل قبول برای هیئت علمی دانشکده پزشکی را داشته باشند.

آیین نامه مربوط به کارشناسی ارشد علوم پزشکی ( MMedSc )

پذیرش برنامه

پذیرش در برنامه منوط به تأیید معاونت علمی (معاونت بهداشت) به توصیه هیئت علمی دانشکده پزشکی خواهد بود، که باید اطمینان داشته باشد که متقاضی توانایی و تجربیات خود را برای ادامه کار دارد. هر متقاضی باید یکی از شرایط زیر را رعایت کند:

  • در مقطع لیسانس علوم پزشکی یا مدرک لیسانس علوم پزشکی با افتخارات پذیرفته شده باشد.
  • در مقاطع لیسانس پزشکی و لیسانس جراحی در دانشگاه پذیرفته شوند یا دارای مدرک پزشکی معادل پزشکی هستند که توسط هیئت علمی دانشکده پزشکی تائید شده باشد.

ساختار برنامه

این مدرک با ارسال یک پایان نامه خوب که حاوی نتایج یک تحقیق نظارت شده در شعبه ای از علوم پزشکی است، اعطا می شود. موضوع پایان نامه و سرپرستان پژوهش توسط هیئت علمی دانشکده پزشکی تأیید می شود. این تحقیق باید از نوعی باشد که یک دانشجو کوشا و شایسته باید ظرف یک سال از تحصیل تمام وقت به اتمام برساند.

ارزیابی پایان نامه

پایان نامه توسط حداقل دو آزمونگر ارزشیابی می شود که حداقل یکی از آنها خارج از دانشگاه باشد.

امتحان کنندگان ممکن است یک پایان نامه را:

  • بدون اصلاحات بپذیرند.
  • با توجه به اصلاحاتی که بنا به صلاحدید و رضایت رئیس مربوطه انجام می شود، پذیرفته می شود.
  • بعضی مواقع پایان نامه ها معیارهای اعطای نمره قبولی را ندارند. در این صورت داوطلب مجاز است فقط یک بار تجدید نظر و ارسال مجدد پایان نامه برای امتحان را ارائه دهد.

منابع

Master of Medical Science (MMedSc)