مشاغل پرستاران دارای مدرک دکترا عنوان مقاله ما است. در این مقاله سه شغلی که بیشتر پرستاران دکترا در آن مشغول به کار می شوند می پردازیم.

این مقاله در ادامه مقاله پایان نامه پرستاری، مراحل نوشتن پایان نامه پرستاری، ارائه پایان نامه پرستاری و دکتری پرستاری ارائه می گردد.

 دکترای پرستاری چه شغلی می توانند داشته باشند؟این سوالی است که بیشتر پرستاران آماده دکتری از خود داردند.شغل هایی که عموما برای چنین مدرکی در پرستاری وجود دارد این است که:

  • تدریس می کنند
  • تحقیق می کنند
  • کتاب می نویسند
  • سازمان های بهداشتی درمانی را رهبری می کنند و برای دولت کار می کنند.

در سطح دکتری، کمتر به مراقبت از بیمار و بیشتر به  کارهای تحقیقاتی کمک می کنند که به پیشبرد این حرفه کمک می کند.

سه شغلی که بیشتر پرستاران دکترا در آن مشغول به کار می شوند

  1. عضو هیئت علمی پرستاری – مربی پرستاری

  اعضای هیئت علمی پرستاران وظیفه ایجاد، اجرا و ارزیابی برنامه های درسی و مربیگری دانشجویان پرستاری را برعهده دارند. اغلب اوقات، علاوه بر مسئولیت های تدریس، انتظار می رود که کارهای تحقیقاتی  نیز انجام دهند.

آنها به طور معمول این تحقیق را در مجلات علمی و کنفرانس های تحقیقاتی منتشر می کنند.

  1. مدیر تحقیقات پرستاری – پژوهشگر پرستار

مدیر تحقیقات پرستاری که به عنوان سرپرست بخش تحقیقات پرستاری یک مرکز مراقبت های بهداشتی یا هماهنگ کننده برنامه تحقیق پرستاری فعالیت می کند. مدیر ممکن است سایر کارمندان تحقیقات پرستاری را تحت نظارت داشته باشد. یا اینکه ممکن است مسئولیت نظارت بر تمام پروژه های تحقیقاتی پرستاری را که در داخل مرکز انجام می شود، برعهده داشته باشد.

مشاغل پرستاران دارای مدرک دکترا

مشاغل پرستاران دارای مدرک دکترا

  1. مدیر خدمات بالینی — مدیر کلینیک

مدیر خدمات بالینی که بر عملکرد روزانه بخش های مراقبت از بیمار در یک مرکز مراقبت های بهداشتی نظارت دارد. اگرچه مدیر درگیردمراقبت مستقیم از بیمار نیست، اما او از جریان کار در هر بخش آگاهی دارد که موجب ارتقاء بهینه مراقبت از بیمار می شود.

مشاغل دیگر در دسترس پرستاران دکترا شامل تحقیقات و یا مقامهای عالی رتبه اداری در شرکتهای داروسازی، مؤسسات تحقیقاتی، سازمانهای مشاوره بهداشت، شرکتهای فناوری اطلاعات مراقبت های بهداشتی و پرستاریها یا سایر انتشارات مرتبط با بهداشت می باشد.

پرستاری که موفق به اخذ مدرک دکترا شود، می تواند در هر مکانی که تحقیق، آموزش و یا ارزیابی انجام شود، عملاً کار کند.

منابع

?What do you do with a PhD in nursing