پایان نامه پرستاری عنوان مقاله ما است. در این مقاله به تعریف کوتاهی در مورد پایان نامه نویسی و تفاوت نوشتن پایان نامه در دو مقطع تحصیلی رشته پرستاری می پردازیم.

این مقاله در ادامه مقاله های پرستاری معرفی رشته دانشگاهی پرستاری و معرفی منابع آزمون های پرستاری و مقاله های مرتبط موارد استفاده از شعر درمانی و محدودیت های شعر درمانی ارائه می گردد.

دررشته پرستاری در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد غالباً دانشجویان را ملزم به تکمیل پایان نامه ها می کنند تا به آنها در انتقال از دانشگاه به کار حرفه ای کمک کنند.

پایان نامه پرستاری

دررشته پرستاری مانند خیلی از رشته های دانشگاهی غالباً دانشجویان پایان نامه تهیه می کنند تا از طریق این پروژه تحقیقاتی برجسته، دانشجویان ثابت می کنند که آنها برای کار در مراقبت های بهداشتی آماده هستند، که موضوعات اصلی پرستاری را درک می کنند و مهارت های مختلف فنی و مهمی را ایجاد کرده اند.

دانشجویان معمولاً پایان نامه خود را در بیمارستان یا سایر مراکز درمانی انجام می دهند. آنها غالباً تحقیقات خود را در مورد فنون پرستاری، روشهای معمول و مشکلاتی که مشاهده می کنند انجام می دهند. بسیاری از برنامه ها به عنوان بخشی از پایان نامه به تعداد مشخصی از ساعتهای بالینی یا تمرین نیاز دارند.

تفاوت پایان نامه دردو مقطع پرستاری

اول، برنامه های کارشناسی به طور معمول نیاز به پایان نامه دارند، در حالی که در کارشناسی ارشد حتما به پایان نامه نیاز دارند.

دوم، دانشجویان مقطع کارشناسی معمولاً در طول یک ترم پروژه های پایان نامه را می نویسند ، در حالی که دانشجویان ارشد  ممکن است حداکثر سه سال را صرف پایان نامه کنند که شامل تحقیق و داده های اصلی باشد.

سوم، ممکن است در هر دو مقطع پایان نامه ها یک جزء از  کارآموزی باشد، اما اهمیت آن در ارشد بیشتر است.

در پایان در  هر دو مقطع هدف از نوشتن وتهیه آن نشان دادن دانش دانشجویان است.

عمل مبتنی بر شواهد یک رویکرد بالینی است که پرستاران و سایر متخصصان از بهترین شواهد موجود در هنگام حل مشکلات استفاده می کنند. بسیاری از مباحث و پایان نامه ها روی تمرین مبتنی بر شواهد است. پروژه های دیگر ممکن است مشکلات  نظری را برطرف کنند، در حالی که در این رشته به طور خاص به موضوعات عملی می پردازد.

منابع

Thesis and Capstone Requirements for Nursing Programs