مراحل نوشتن پایان نامه پرستاری عنوان مقاله ما است. در این مقاله به مراحل کلی پایان نامه نویسی دررشته پرستاری می پردازیم.

این مقاله در ادامه مقاله های پرستاری آینده علمی رشته پرستاری در ایران و انواع گزارشات پرستاری و مقالات مرتبط پایان نامه پرستاری ارائه می شود.

پایان نامه حاوی تمامی اطلاعات مربوط به موضوع پژوهشی دانشجو، برای دست یافتن به نتایج و منابع و مراجعی است که از انها در نگارش پایان نامه خود استفاده کرده است. یک پایان نامه باید بر اساس اصول نگارشی دانشگاه نوشته شود تا بتواند مورد تائید داوران جلسه دفاع و پژوهش دانشگاه باشد. در ادامه به بررسی مراحل نوشتن پایان نامه می پردازیم.

مراحل نوشتن پایان نامه

قالب اولیه پایان نامه پرستار

یک پایان نامه پرستاری به طور معمول به شکل یک مقاله پژوهشی گسترده شامل تحقیقات کمی یا کیفی قابل توجه می باشد. یک پایان نامه به طور معمول ۲-۳ سال طول می کشد، اما این بستگی به برنامه درسی دارد. برنامه ها معمولاً دانشجویان را ملزم به گذراندن دوره ای از پایان نامه می کنند. دانشجویان پس از اتمام تحقیق، باید از یافته های خود دفاع کنند.

دانشجویان بطور کلی پایان نامه ها را بصورت جداگانه تکمیل می کنند ، اما برخی از برنامه ها به دانشجویان امکان می دهد که به صورت جفت یا گروهی کار کنند.

انتخاب موضوع پایان نامه پرستاری

انتخاب موضوع پایان نامه با یافتن یک مشاور شروع می شود. پیدا کردن یک مشاور بسیار مهم است. قبل از شروع پایان نامه، دانشجویان باید یک عضو هیئت علمی حرفه ای یا ماهر را پیدا کنند، که به عنوان مشاور پایان نامه در کنار خود داشته باشند. اعضای دانشکده معمولاً به عنوان مشاور مشغول به کار هستند، اما بسته به ماهیت یک پروژه تحقیقاتی، دانشجویان ممکن است به دنبال راهنمایی از یک پزشک متخصص پزشکی باشند. مشاوران به دانشجویان کمک می کنند تا موضوعات پایان نامه پرستاری را انتخاب کنند که غالباً در موضوعات بالینی یا نظریه با موضوعات جاری سروکار دارند. مقالات پرستاری اغلب دانشجویان را ملزم به بررسی مشکلات فعلی پرستاری می کند.

مراحل نوشتن پایان نامه پرستاری

مراحل نوشتن پایان نامه پرستاری

تکمیل پایان نامه پرستاری

برخی از برنامه ها به دانشجویان اجازه می دهد تا پایان نامه خود را در محل کار فعلی خود تکمیل کنند، در حالی که برخی دیگر دانشجویان پرستاری را به انجام تحقیقات در یک محیط خاص نیاز دارند.

پس از انتخاب موضوع، دانشجویان پرستاری باید پیشنهادی را برای تأیید دانشکده تهیه کنند که در آن باید به مسئله تحقیق، منابع مورد استفاده و اهمیت موضوع برای بورسیه های پرستاری اشاره شود. دانشجویان پس از ارائه پیشنهاد، معمولاً با کمیته اعضای هیئت علمی که تصمیم به تأیید پروژه دارند، ملاقات می کنند.

پس از کسب مجوز دانشجویان، می توانند کار خود را روی پروژه های خود شروع کنند. اولین قدم مهم طراحی پایان نامه است. دانشجو با کمک مشاور دانشکده می تواند پیشنهاد اولیه خود را در یک برنامه تفصیلی تدوین کند. سازماندهی بجا برای چنین پروژه ای وقت گیر کاملاً ضروری است. در طول دوره پایان نامه دانشجویان معمولاً یادداشت های مفصلی را نگه می دارند و پیشرفت خود را ثبت می کنند تا بتوانند به طور مرتب به مشاوران خود گزارش دهند.

منابع

Thesis and Capstone Requirements for Nursing Programs