ارائه پایان نامه پرستاری موضوع مقاله ما است.در این مقاله به ارائه پایان نامه و چگونگی درجه بندی یک پایان نامه پرستاری می پردازیم.

این مقاله در ادامه مقاله های پرستاری نقش های پرستاری براساس سطح تحصیلات و مقالات مرتبط پایان نامه پرستاری و مراحل نوشتن پایان نامه پرستاری ارائه می شود.

ارائه خوب، موفقیت بزرگی برای دانشجویان است. هدف از این جلسه رسمی این است که اساتید اطمینان پیدا می کنند که دانشجو کاملا پایان‌ نامه‌ی خود را درک کرده و تسلط کامل دارد. در این جلسه سؤالات زیادی پرسیده می شود و واقعا موفقیت در این جلسه بسیار اهمیت دارد.

ارائه پایان نامه پرستاری

دانشجویان پس از اتمام پایان نامه، کار خود را در مقابل کمیته ارائه می دهند. این کمیته معمولاً شامل مشاور دانشجویی و چند عضو هیئت علمی دیگر است که در طی فرایند پایان نامه با دانشجو همکاری نزدیک داشته اند.

در حین سخنرانی های شفاهی، دانشجویان اغلب به یک کمک بصری مانند پاورپوینت یا یک پوستر مراجعه می کنند و سپس به یکسری سوالات کمیته داوران پاسخ می دهند. دانشجویان برای دریافت نمرات قبولی باید از یافته های خود به اندازه کافی دفاع کنند. این دفاع می تواند ۳۰ دقیقه تا چند ساعت به طول انجامد و ارائه ها گاه برای عموم آزاد است.

ارائه پایان نامه

ارائه پایان نامه

چگونگی درجه بندی یک پایان نامه پرستاری

برنامه های پرستاری معمولاً دستورالعمل های دقیقی را برای پایان نامه در ابتدای دوره ارائه می دهد. دانشجویان قبل از شروع تحقیق خود باید انتظارات پایان نامه و روال درجه بندی همراه را درک کنند. داوران پایان نامه هر پروژه را بر اساس این معیارها ارزیابی می کند و سپس درجه یا عدد اعطا می کند.

پس از ارائه، کمیته به صورت خصوصی مشورت می کند و تصمیم می گیرد که دانشجو در ارائه آن موفق بوده یا نه.دانشجویان معمولاً می دانند کمیته برای ارزیابی پایان نامه از چه معیارهایی استفاده می کند و آنها معمولاً قبل از شروع تحقیقات خود، یک مقاله درجه بندی دریافت می کنند.

دانشجویانی که در دفاع از پایان نامه خود شکست خورده اند، می توانند به طور کلی تصمیم به تجدید نظر کنند و بعضی اوقات کمیته به دانشجویان اجازه می دهد تا پایان نامه های خود را تجدید نظر کرده و دوباره ارسال کنند.

منابع

Thesis and Capstone Requirements for Nursing Programs