شعر درمانی عنوان مقاله می باشد. که در این مقاله به بررسی تاریخچه و توسعه فعالیت های شعر درمانی می پردازیم.

این مقاله در ادامه ی مقالات سایت در حوزه ی مباحث آموزش پرستاری خدمتتان ارائه می گردد.

نوعی هنر درمانی رسا، استفاده درمانی از اشعار، روایات و سایر رسانه های گفتاری یا مکتوب برای ارتقاء بهزیستی و شفابخشی است. ممکن است درمانگران از ادبیات موجود به عنوان بخشی از درمان استفاده کنند و یا کسانی که تحت درمان هستند را ترغیب کنند تا آثار ادبی برای بیان احساسات عمیق تر تولید کنند. در هر دو حالت، آنها یک فضای ایمن و غیر داوری را ارائه می دهند که در آن افراد تحت درمان قادر به کشف عبارات مکتوب و پاسخ های عاطفی مرتبط باشند.

تاریخ و توسعه فعالیت های شعر درمانی

ازگذشته های دور اثر شفابخش کلمات شناخته شده است. ۴۰۰۰ سال قبل از میلاد، مسیحیان اولیه کلماتی را روی پاپیروس می نوشتند، آنها را در مایع حل می کردند و به عنوان نوعی دارو به افرادی که مریض بودند، می دادند. امروزه خواندن و نوشتن شعر به عنوان درمانهای تکمیلی برای افرادی که دچار اضطراب روانی یا عاطفی شده اند، به کار گرفته می شود.

  • بیمارستان پنسیلوانیا، اولین بیمارستانی است که در ایالات متحده تأسیس شده است و از اوایل دهه ۱۷۰۰ این روش را به کار گرفته است.
  • در اوایل دهه ۱۸۰۰، دکتر بنیامین راش اشعاری را به عنوان نوعی از درمان برای معالجه کنندگان معرفی کرد.
  • در سال ۱۹۲۸ الی گرستر، شاعر و داروساز شروع به ارائه اشعار به افراد بیمار به عنوان نسخه نمود و سرانجام با حمایت روانپزشکان دکتر جک لید لیدی و دکتر سام اسپکتور گروه های اشعار درمانی را در دو بیمارستان مختلف آغاز کردند.
  • سرانجام انجمن شعر درمانی (APT) در سال ۱۹۶۹ تشکیل شد.
شعر درمانی
شعر درمانی

نقش کتابداران در شعر درمانی

کتابداران نقش مهمی در توسعه این رویکرد درمانی داشتند. آرلین هینز، یکی از پیشگامان این حوزه، یک کتابدار بیمارستان بود که داستان ها و اشعار را با صدای بلند می خواند و بحث و گفتگو در مورد مطالب و ارتباط آن با هر فرد را تسهیل می کرد. وی سرانجام شروع به تهیه یک برنامه آموزشی در این خصوص نمود.

در سال ۱۹۸۰ تمام رهبران این حوزه به یک جلسه دعوت شدند. و در آن جلسه انجمن ملی شعر درمانی (NAPT) شکل گرفت.

با افزایش علاقه، چندین کتاب و مقاله برای راهنمایی پزشکان در تمرین شعر درمانی نوشته شده است. از آن جمله می توان به انتشار مجله شعر درمانی توسط NAPT اشاره کرد.

Poetry Therapy