کتاب درمانی عنوان مقاله ی ما است. در این مقاله مفهموم این واژه به صورت خلاصه توضیح داده می شود.

این مقاله در ادامه ی مقالات سایت در حوزه ی مباحث آموزش پرستاری خدمتتان ارائه می گردد.

برای درمان مشکلات روحی و ذهنی افراد روشهای متعددی وجود دارد. کتاب درمانی مفهوم جدیدی نیست و انسانها سالیان سال از این روش برای درمان ناهنجاری های روحی بهره برده اند.

مفهوم کتاب درمانی

کتاب درمانی مفهومی قدیمی دارد. در گذشته مردم از این روش استفاده می کردند. مفهوم کلی این واژه پرورش ذهن از طریق خواندن است. مطالب خواندنی که در این روش در اختیار خوانندگان قرار می گیرد تاثیر شفا بخش دارد. این روش از زمانی به وجود آمد که انسان تصمیم گرفت از راه ادبیات و هنر با دیگران حرف بزند.

کتاب درمانی

کتاب درمانی

کاربرد این مفاهیم

کاربرد این مفاهیم طیف گسترده ای دارد. زمانی که کودکان و نوجوانان در بحران های روحی و روانی هستند کتاب درمانی کمک زیادی به آنها می کند. متخصصین رشد و پرورش کودکان، در موارد زیادی کتاب درمانی را توصیه می کنند.

در شرایط بحران های روحی و روانی  شدید، مثل زمانی که والدین خود را از دست می دهند، جدایی والدین، در زمان جنگ، رویدادهای طبیعی مثل زلزله و … کودک و نوجوان در شرایط روحی بدی به سر می برد.

از این رو در این شرایط کتاب درمانی به آنها کمک زیادی خواهد کرد. در این روش شخص مطالبی مطالعه می کند که شخصیت اصلی کتاب در شرایط کنونی او قرار دارد و با شخصیت داستان هم زاد پنداری می کند. به عبارتی ما رفتار صحیح در شرایط سخت را توسط داستان کتاب به او می آموزیم. کتاب در این شرایط رفتار صحیح را بازتاب می کند و شخص رفتار صحیح را در شرایط کنونی خود با خواندن کتاب برداشت می کند. و به نوعی با شخصیت اصلی کتاب پیوند روحی برقرار می کند.