ورزش های مناسب بارداری عنوان مقاله می باشد. در این مقاله به معرفی و نحوه ی انجام تعدادی از ورزش های مناسب دوران بارداری می پردازیم.

این مقاله درادامه مقالات آموزش پرستاری رهبران مراقبت های بهداشتی، ورزش در دوران بارداری، فواید ورزش برای مادران باردار، فواید ورزش بارداری برای نوزادان و اهمیت فعالیت بدنی در دوران بارداری ارائه می گردد.

طبق نظر کارشناسان هنگامی که خانمهای باردار ورزش می کنند انرژی بیشتری دارند، تصویر بدنی بهتری دارند و بعد از زایمان بازگشت سریع تری به شکل قبل از بارداری دارند.

برای داشتن تناسب اندام در زمان بارداری و بعد از زایمان نه به زمان زیادی احتیاج است و نه به تجهیزات فانتزی. در این فرصت تعدادی از تمرینات ساده را که می تواند در خانه انجام شود، و انجام آن در هر سه ماهه بی خطر است را خدمتتان ارائه می دهیم.

حتما حرکات را به ترتیب نشان داده شده انجام دهید و برای کسب بهترین نتیجه، هر روز تمرین را انجام دهید. همیشه قبل از شروع این یا هر برنامه ورزشی، با پزشک خود مشورت کنید.

انواع ورزش های مناسب بارداری

حرکت پلی

پشت یک صندلی محکم به حالت موازی بایستید و دستی که نزدیک به صندلی است که بر روی آن قرار دارد، پاها را به صورت موازی و از فاصله مفصل ران از هم دور کنید.

با چرخاندن انگشتان پا و زانوها به ۴۵ درجه، دکمه شکم خود را به سمت بالا و داخل آن بکشید. زانوها را خم کنید، در حالی که پشت خود را راست نگه می دارید، پاهای خود را صاف کنید تا به وضعیت اولیه خود برگردید.

این ورزش چهار سر ران، همسترینگ و باسن را تقویت می کند و تعادل را بهبود می بخشد.

حرکت لیفت خارجی ران

به سمت راست خود دراز بکشید، سر را توسط ساعدتان پشتیبانی کنید و پای راست را تا زاویه ۴۵ درجه خم کنید و پای چپ را راست بکشید و تا حدود قد ران بلند کنید. سپس به سمت چپ دراز بکشید و این حرکت را تکرار کنید.

این حرکت ران های هسته ای و داخلی را تقویت می کند.

ورزش های مناسب بارداری
ورزش های مناسب بارداری

حرکت لیفت همسترینگ

روی دستها و زانوها پایین بیایید، مچ دست را مستقیماً زیر شانه های خود قرار دهید. زانوها را بلند کرده و پاها را پشت سر خود صاف کنید تا بدن شما یک خط مستقیم ایجاد کند. پشت خود را قوس نکنید و شکم خود را آویزان نکنید. ۱ تا ۲ نفس بکشید و تا ۵ نفس کار کنید.

هسته، بازو و پشت را تقویت می کند.

۵ Simple Pregnancy Exercises for Every Trimester