بیماری کرونا ویروس بر نحوه زایمان عنوان مقاله ما است. در این مقاله به زایمان مادران مبتلا یا مشکوک به کرونا ویروس می پردازیم و به این موضوع خواهیم پرداخت که آیا نوزادان تازه متولد شده آزمایش تست ویروس کرونا می شوند.

این مقاله در ادامه مقاله های وضعیت کرونا در ایران و نقش پرستاران کنترل ویروس کرونا ارائه می شود.

در ادامه همراه ما باشید.

تاثیر کرونا ویروس بر زایمان

ما می دانیم که اگر قرار است در این روزهای کرونایی زایمان کنید، این یک زمان استرس زا و پرمضطرب خواهد بود. مثل همیشه، تیم مامایی شما تمام تلاش خود را برای اطمینان از تجربه مثبت زایمان انجام خواهند داد. فقط توجه داشته باشید که ممکن است برنامه زایمان شما تغییر کند. نگرانی های احتمالی پیرامون کرونا ویروس باعث می شود دوران بارداری یا زایمان طبق برنامه پیش نرود. به عنوان مثال، ممکن است برخی از امکانات در روز در دسترس نباشد یا ممکن است مشکلاتی به وجود بیاید.

تیم زایمان شما باید شما  و همسرتان را  در هر تصمیمی که باید اتخاذ شود آگاه کند.

زایمان مادران مبتلا یا مشکوک به کرونا ویروس

اگر مادر به کرونا ویروس مشکوک یا مبتلا شده باشد، نمی توانید  در خانه و یا در یک واحد تحت امر ماما زایمان کنید. به شما توصیه می شود در بیمارستان و تحت نظر مراقبت های تخصصی زایمان کنید. این امن ترین مکان برای شما و کودک شما خواهد بود. در بیمارستان، کودک شما با استفاده از نظارت مداوم الکترونیکی روی جنین مورد بررسی قرار می گیرد که در طول زایمان شما چگونه است .

همچنین پزشکان و ماماها مراقبت های بیشتر و تسلط بیشتری روی موضوع خواهند داشت.

بیماری کرونا ویروس بر نحوه زایمان
آزمایش نوزادان تازه مبتلا شده به کرونا ویروس

پزشکانی که در مراقبت از نوزادان تازه متولد شده (پزشکان نوزاد) تخصص دارند، نوزاد شما را معاینه می کنند و در مورد مراقبت از آنها توصیه می کنند، از جمله اینکه آیا به آزمایش نیاز دارند یا نه.

منابع

Will the coronavirus pandemic affect how I give birth?