سلامت مادر در مراقبت های بهداشتی نوزادان عنوان مقاله ی ما می باشد. شما در این مقاله به اهمیت سلامت مادر در مراقبت های بهداشتی نوزادان پی خواهید برد.

این مقاله در ادامه ی مقالات آموزش پرستاری و مراقبت های بهداشتی نوزادان آمده است.

عوامل مؤثر بر سلامت مادران بر پیامدهای بارداری و سلامت نوزادان و کودکان تأثیر می گذارد. نابرابریهای نژادی و قومی در مرگ و میر نوزادان تاثیر دارد، که می تواند تا حدودی به نابرابری در عوامل اجتماعی سلامت نسبت داده شود.

وضعیت سلامت کودک بر حسب نژاد و قومیت و همچنین با درآمد خانواده متفاوت است. وضعیت بهداشتی و بهزیستی کودک همچنین می تواند تحت تأثیر دسترسی به مراقبت های بهداشتی با کیفیت بالا باشد.

رشد نوزاد تحت تاثیر چه عواملی است

رشد شناختی و جسمی نوزادان و کودکان ممکن است تحت تأثیر سلامت، تغذیه و رفتارهای مادرانشان در دوران بارداری و اوایل کودکی باشد. مصرف مقادیر توصیه شده اسید فولیک قبل و در دوران بارداری می تواند خطر نقص لوله عصبی را کاهش دهد.

همچنین اعتقاد بر این است که شیر مادر کاملترین نوع تغذیه برای اکثر نوزادان است، و دارای مزایایی برای سلامتی، رشد، ایمنی و رشد آنها است.

سلامت مادر در مراقبت های بهداشتی نوزادان
سلامت مادر در مراقبت های بهداشتی نوزادان

اقدامات صورت گرفته در بهداشت مادران، نوزادان و کودکان

تلاش های اخیر برای رفع نابرابری های مداوم در زمینه سلامت مادران، نوزادان و کودکان، از چشم انداز “دوره زندگی” برای ارتقاء سلامت و پیشگیری از بیماری استفاده کرده است.

قبلا تقریباً نیمی از کل بارداریها بدون برنامه ریزی بودند. بارداری ناخواسته با بسیاری از نگرانی های بهداشت عمومی مانند تأخیر در شروع مراقبت های دوران بارداری، ضعف بهداشت مادر و تولد زودرس همراه است.

از این رو مراقبت های پرستاری برای رفع این موارد به کمک مادران آمده است.

امروزه با فراهم آمدن مراقبت های پرستاری د رمارکز بهداشت بسیاری از این کمبود ها رفع شده است و مادران و نوزادان از مراقبت های بهتری نسبت به قبل برخوردار شده اند. ارائه ی خدمات رایگان پرستاری و مراقبت در مراکز بهداشت بسیاری از موارد نقص و خطرات نوزادان را شناسایی می کند. که کمک شایانی به سلامت نوزادان قبل و بعد از تولد خواهد کرد.

Maternal, Infant, and Child Health