گواهینامه های پرستاران ICU عنوان مقاله ما است. در این مقاله در مورد گواهینامه های این پرستاران و تخصص های پرستاران ICU و مهارت های آن ها توضیح مختصری می دهیم.

این مقاله در ادامه مقاله های پرستار مراقبت ویژه، مسئولیت های پرستار مراقبت های ویژه، تبدیل شدن به پرستار مراقبت ویژه و تحصیلات پرستار مراقبت ویژه ارائه می گردد.

گواهینامه های پرستاران ICU

پس از گذراندن NCLEX و گذراندن دوره کارآموزی، تمام مدارک لازم برای کار در ICU را خواهید داشت. این یک شرایط خوب است زیرا شما باید حداقل دو سال در ICU کار کنید تا قبل از اینکه بتوانید امتحان صدور گواهینامه ICU را که توسط انجمن پرستاران مراقبتهای ویژه (AACN) ارائه شده است بگذرانید و به عنوان یک پرستار ICU شوید.

مجوز بزرگسالان CCRN بهترین گواهینامه گسترده برای پرستارهای ICU است. این در واقع برای همه پرستارانی است که با بیماران مریض یا بی ثبات، چه در ICU ، چه در جاهای دیگر، کار می کنند. همچنین بسته به نوع بیمارانی که بیشتر با آنها کار می کنید، صدور گواهینامه تخصصی نیز موجود است. به عنوان مثال ، یک CCRN کودکان و یک CCRN نوزادی (برای کسانی که می خواهند در ICU نوزادان کار کنند ) وجود دارد. پرستاران ICU که دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند می توانند گواهینامه ACNPC-AG را از AACN کسب کنند.

تخصص های پرستاران ICU

 تخصص هایی در پرستار ICU  وجود دارد که شامل:

  • پرستاران ICU قلب
  • پرستاران ICU مغز و اعصاب
  • پرستار تروما
  • پرستار ICU کودکان
  • پرستار ICU نوزادان
  • پرستار ICU پیوندی
گواهینامه های پرستاران ICU
مهارت های پرستاران ICU

پرستاران ICU بایددر محیط کاری خود مهارت های زیر را داشته باشد.

  • مهارتهای کاری عالی
  • مهارت های ارتباطی عالی
  • توانایی تصمیم گیری عالی

شما همچنین باید از کار خود لذت ببرید، و درک کنید و بپذیرید که احتمال از دست دادن بیماران در این محیط کاری بیشتر است. پس یکی از نکات مهم شغل پرستار ICU بودن این است که احتمال مرگ بیماران بیشتر می شود.

منابع

Becoming an ICU Nurse: Education and Career Guide