تفاوت پرستاران ICU با پرستاران ER عنوان مقاله ما است. در این مقاله در مورد تبدیل شدن به یک پرستار ICU و بیماران بستری شده در ICU می پردازیم.

این مقاله در ادامه مقاله های گواهینامه های پرستاران ICU و تعهد آموزشی پرستار ICU ارائه می گردد.

تبدیل شدن به یک پرستار ICU

پرستاران ICU در محیطی کار می کنند که نظم و کنترل بالایی دارد و بیماران  در آن محیط مراقبت می شوند.

پرستاران ICU درمان آن دسته از بیمارانی را برعهده می گیرند که در شرایط مناسبی قرار ندارند و با مشکلاتی که جان بیمار را تهدید می کند، مواجه هستند

بیماران بستری شده در ICU

  • برخی از آنها صدمات شدید دارند.
  • برخی از آن ها از بیماری های بحرانی رنج می برند.
  • برخی درگیر عوارض مربوط به جراحی یا شرایط ژنتیکی هستند.
تفاوت پرستاران ICU با پرستاران ER

تفاوت پرستاران ICU با پرستاران ER

بسیاری از افراد تصور می کنند که پرستاران ER و پرستاران ICU در یک حوزه تخصص دارند، اما این درست نیست. تفاوت بین این دو قابل توجه است.

پرستاران ER برای مقابله با تروما، صدمات و بیماری در کلیه بیماران آموزش دیده اند. هدف از پرستار ER این است که سریعاً – در هر دو شرایط تهدیدکننده زندگی و شرایط ناگوارتر – برای تثبیت بیماران عمل کند تا بتوانند به مقصد بعدی خود (خانه ، ICU ، رادیولوژی و غیره) حرکت کنند. پرستاران ER معمولاً روی نتایج بیمار متمرکز نیستند ، بلکه بیشتر روی انتقال بیمار به سطح مراقبت بعدی وی هستند.

اما پرستاران ICU  فقط بیماران بسیار حساس را که اغلب در انقباض ، تهویه و داروهای ضد درد قرار دارند، معالجه می کنند. هدف مراقبت از ICU همیشه بازگرداندن سلامتی است. بیماران سریع نمی آیند و نمی روند. آنها در ICU باقی می مانند تا زمانی که بهبودی کافی پیدا کنند. این یک روش کاملاً متفاوت در تفکر، سازماندهی و اولویت بندی مراقبت از بیمار است.

منابع

Becoming an ICU Nurse: Education and Career Guide