نقش پرستاران کنترل ویروس کرونا عنوان مقاله ی ما است. در این مقاله به برخی وظایف کادر درمان و پرستاران کشور انگلیس جهت کنترل ویروس کرونا اشاره کرده ایم.

این مقاله در ادامه ی مقالات مدیریت منابع اضطراری کرونا ویروس، نظارت بر پرستاران بیماران کرونایی، آموزش و نظارت پرستاران کرونا، پشتیبانی کادر پرستاری مقابله با کرونا، انتخاب کادر پرستاری شرایط کرونا ، بخش پرستاری مقابله با کرونا و معرفی مدیریت منابع انسانی پرستاری کرونا آمده است.

Coronaviruses یک خانواده مشترک ویروس ها و یکی از دلایل اصلی سرماخوردگی است. به طور کلی، بیشتر مبتلایان به COVID-19 علائم تنفسی خفیف تا متوسط ​​وجود دارند، اما افراد مبتلا به بیماری زمینه ای و عوارض مشترک به احتمال زیاد به بیماری جدی مبتلا می شوند.

نظر کارکنان بیمارستان های انگلیس درباره کرونا ویروس

نمونه های دیگر Coronavirus شامل MERS Co-V و SARS است که هر دو باعث شده تا همکاری جهانی برای کاهش انتشار بین مردم و محافظت از کارکنان مراقبت های بهداشتی انجام شود. شواهد ناشی از این شیوع برای اطلاع از پاسخ به COVID-19 استفاده می شود. با پیشرفت همه گیر، دانشمندان و متخصصان مراقبت های بهداشتی همچنان در مورد چگونگی انتقال کروناویروس و بهترین راه برای محافظت از کارکنان مراقبت های بهداشتی و معالجه افراد آسیب دیده، اطلاعات بیشتری کسب می کنند.

نقش پرستاران کنترل ویروس کرونا
نقش پرستاران کنترل ویروس کرونا

وضعیت فعلی و وظایف کادر درمان

این یک وضعیت سریع در حال تحول است و مانند هر گونه ویروس جدید، راهنمایی های مربوط به کارمندان مراقبت های بهداشتی و خدمات درمانی و مراقبت های اجتماعی به طور مکرر تهیه و به روز می شود.

این نشان دهنده لزوم توجه به وضعیت جهانی و همچنین اوضاع کلی در هر کشور است. در کنار درک فزاینده ای از خطر عفونت این ویروس جدید؛ زمان خاموش، عفونت و شدت عفونت در این بیماری مهم است.

کلیه کارکنان پرستاری و مامایی، از جمله همکاران پرستاری و مددکاران مراقبت های بهداشتی، باید با سیاست های محلی خود در زمینه برنامه های اضطراری، پیشگیری از عفونت و کنترل آشنا شوند. آنها همچنین باید با راهنمایی های ملی صادر شده توسط دولت های مختلف و آژانس های بهداشت عمومی مرتبط با وزارت بهداشت به روز باشند.

Clinical guidance for managing COVID-19