پرستار جراحی عنوان مقاله ما است. در این مقاله به تعریف پرستار جراحی و به محیط پر استرس آن می پردازیم.

این مقاله در ادامه وظایف پرستاران بهداشت روان و پرستاران بیماریهای روحی و روانی ارائه می گردد.

تعریف پرستار جراحی

یک متخصص پرستاری است که آموزش دیده است تا بتواند در هر دو روش جراحی معمول و دشوار به جراحان کمک کند. این نوع پرستاران  به جراحان در هر دو روش برای نجات زندگی بیماران کمک می کنند.

شرح کلی در مورد پرستار جراحی

با پیشرفت های شگفت انگیز در دنیای پزشکی، روش های جراحی امروزه بسیار ایمن تر و رایج تر از گذشته است. با این وجود، آنها هنوز هم نیاز به یک تیم آگاه و ماهر دارند تا بتوانند یک عمل جراحی موفقیت آمیز را انجام دهند. زیرا یک خطا در طی این روش ها می تواند باعث زندگی و مرگ باشد. به همین دلیل است که تیم های جراحی تنها پزشکان و پرستار های  مجرب و شایسته را انتخاب می کنند که به دلیل تخصص بالا و خوب جبران می شوند.

در حالی که ممکن است شغل یک پرستار جراحی نسبتاً پرسود باشد، اما شغلی بسیار استرس زا و هیجان آور است که اغلب ساعات طولانی، در شرایط استرس زا و در معرض برخی از مناظر ناخوشایند زندگی قرار می گیرند. با وجود این، بسیاری از افراد که علاقه به این شغل دارند سالانه پرستاری جراحی را به عنوان رشته تحصیلی انتخاب می کنند، این رشته صرفا نه به خاطر حقوق، بلکه برای کسانی که علاقه واقعی به این رشته دارند انتخاب می شود و سختی این شغل را با جان و دل می پذیرند.

اگر جراحان رهبر یک تیم جراحی در نظر گرفته شوند، می توان پرستاران جراحی را به عنوان ستون فقرات این تیم ها تصور کرد.آنها از همان ابتدای عمل تا انتها در آنجا هستند. در حقیقت، بدون این پرستاران، تقریباً غیرممکن است که جراحان وظایف خود را به خوبی انجام دهند.

پرستار جراحی

این پرستاران متخصص با انواع وظایف قبل، حین و بعد از عمل جراحی به تیم جراحی کمک می کنند.

در مقاله بعدی به وظایف این پرستاران می پردازیم.

منابع

Surgical Nurse