مراحل تبدیل شدن به پرستار جراحی عنوان مقاله ما است. در این مقاله ما سعی داریم مراحلی که برای رسیدن به شغل پرستاری جراحی لازم است و باید این مراحل طی شود و مکان فعالیت پرستاران جراحی را ذکر می کنیم.

این مقاله در ادامه مقاله های پرستار جراحی و وظایف پرستار جراحی ارائه می شود.

علاوه بر کمک به اقدامات جراحی به صورت کلی، اکثر پرستاران جراحی تخصص خود را در یک بخش انتخاب می کنند. این می تواند شامل موارد از قبیل زایمان، جراحی کودکان و یا جراحی قلب باشد.

مراحل تبدیل شدن به پرستار جراحی

قبل از اینکه بتوانید یک پرستار جراحی شوید، معمولاً باید یک پرستار ثبت نام شوید. این شامل گرفتن مدرک پرستاری شما و قبولی در آزمون مجوز شورای ملی برای پرستاران ثبت نام شده (NCLEX-RN) است. تجربه کار در بخش مراقبت های ویژه یا اتاق ریکاوری نیز توصیه می شود، اما ممکن است ضروری نباشد.

شما همچنین می توانید آموزش های اضافی  معمولاً حداقل یک مدرک کارشناسی ارشد و همچنین کارآموزی، اقامت و یا بورس تحصیلی را در یک بخش جراحی بگذرانید. پس از آن شما باید از امتحان پرستاران دارای مجوز پزشکی و جراحی (CMSRNE) که توسط هیئت صدور گواهینامه پرستاری پزشکی و جراحی (MSNCB) آکادمی پرستاران پزشکی و جراحی (AMSN) اداره می شود، عبور کنید.

در هنگام انتخاب شغل پرستار جراحی مثل هر شغل دیگری عوامل مختلفی از جمله ویژگی های شخصیتی، ارزش ها، علایق، روحیات، شرایط خانوادگی، شرایط جامعه را هر فرد باید در نظر بگیرد. یکی از مهم ترین این عوامل ویژگی های شخصیتی است.

مراحل تبدیل شدن به پرستار جراحی

مکان فعالیت پرستاران جراحی

پرستاران جراحی اغلب می توانند در بیمارستانهایی با بخش های جراحی و اتاق عمل و همچنین مراکز درمانی برای تروما و فوریت های پزشکی، اشتغال پیدا کنند. علاوه بر کار در این مناطق ، غالباً می توانید در اتاق های ریکاوری و به عنوان پرستار مراقبت های ویژه نیز اشتغال پیدا کنید.

منابع

Surgical Nurse