پرستاران بیماریهای روحی و روانی عنوان مقاله ما می باشد. در این مقاله با دلایل مشکلات روانی و اهمیت وجود پرستاران برای سلامت روان و درمان بیماریهای روانی آشنا می شوید.

مطالعه این مقاله را در ادامه مقالات انواع پرستاری , پرستاری روان پزشکی به شما پیشنهاد می کنیم.

دلیل ایجاد منابع پرستاری برای سلامت روان

سلامت روان برای رفاه افراد، جوامع و کشورها بسیار مهم است. سلامت روان به معنی عدم وجود اختلالات روانی می باشد. این شامل یک وضعیت بهزیستی است که به موجب آن افراد توانایی های خود را به رسمیت بشناسند، قادر به کنار آمدن با استرسهای عادی زندگی و کار شوند و قادر به مشارکت در جامعه باشند.

دلایل مشکلات روانی

مشکلات بهداشت روانی رایج است، ۴۵۰ میلیون نفر از مشکل روحی یا رفتاری رنج می برند و تقریباً یک میلیون نفر هر ساله خودکشی می کنند. افسردگی، اختلالات مصرف الکل، اسکیزوفرنی و اختلال دو قطبی از ده علت اصلی ناتوانی در سراسر جهان است.

پرستاران بیماریهای روحی و روانی
پرستاران بیماریهای روحی و روانی

درمان بیماریهای روانی

درمان برای بیشتر افراد در دسترس نیست. با وجود وجود درمانهای مؤثر، اکثریت قریب به اتفاق افراد مبتلا به یک اختلال روانی به درمانهای مؤثر دسترسی ندارند.

پرستاران ارائه دهندگان مهم درمان و مراقبت هستند. در بیشتر کشورها، پرستاران بزرگترین گروه حرفه ای هستند که خدمات بهداشت روان را در هر دو خدمات بهداشتی اولیه و تخصصی ارائه می دهند. با این وجود، در بسیاری از کشورها، آموزش روانپزشکی پرستاران ناکافی است و نقش آنها در ارائه خدمات درمانی روانی توسعه نیافته است. پرستاران با آموزش مناسب می توانند در ارتقاء سلامت روان و پیشگیری و درمان اختلالات روانی نقش موثری داشته باشند.

بیشتر افراد مبتلا به بیماری های روانی بیشتر در بیمارستان درمان می شوند نه در خانه، اما در هر دو مورد به پرستاران احتیاج دارند. پرستاران بهداشت روان بطور معمول بخشی از تیم مراقبت های بهداشتی هستند که شامل روانشناسان، مددکاران اجتماعی، روانپزشکان، کاردرمانی ها و سایر دستیاران مراقبت های بهداشتی می باشند.

۷ Things You Should Know About Mental Health Nursing