انواع پرستاری تخصصی کودکان۲ موضع مقاله می باشد. که در ادامه پرستاری کودکان و انواع پرستاری تخصصی کودکان۱ ارائه می گردد. در این مقاله به توصیف و شرح وظایف پرستاران معلولیت رشد و پرستاران تسکین دهنده کودکان می پردازیم. امید داریم مفید واقع گردد.

پرستاران کودکان معلول

پرستاران کودکان معلول، مراقبت های ویژه ای را برای کودکان با طیف گسترده ای از ناتوانی های ذهنی و رشدی انجام می دهند که بر توانایی کودک در یادگیری و انجام مهارتهای اساسی زندگی تأثیر می گذارد. این پرستاران با کودکانی که دارای ناتوانی در رشد مانند سندرم داون، اوتیسم، سندرم رت و سندرم آسپرگر هستند، همکاری می کنند. 

وظایف اصلی پرستاران معلولیت رشد    

  • آموزش و حمایت از والدین در مورد ناتوانی در رشد فرزندشان
  • توسعه مهارت های ارتباطی زبان و ارتباطات کودک
  •  آموزش کودکان و والدین آنها در مورد تجهیزات پزشکی مورد نیاز
  • کمک به دستیابی به تحرک مستقل
  • کمک به عملکردهای تغذیه ای کودک
انواع پرستاری تخصصی کودکان2
انواع پرستاری تخصصی کودکان۲

پرستاران تسکین دهنده کودکان

پرستاران تسکین دهنده کودکان در هنگام زندگی، مرگ و اندوه خانوادگی برای تسکین رنج از کودکان مبتلا به بیماری ترمیمی مراقبت می کنند. پرستاران تسکین دهنده اطفال در بحث در مورد مرگ بسیار آموزش دیده اند تا بتوانند به طور مؤثر و دلسوزانه وضعیت کودک را به خانواده خود ارتباط دهند. 

وظایف اصلی یک پرستار تسکین دهنده کودک

  • اطمینان از ارتباط صریح و واضح با والدین در مورد وضعیت کودک
  • هماهنگی مراقبت با سایر متخصصین مراقبت از سلامت
  • حضور در کلینیک یا کنار تختخواب کودک بیمار، برای شناسایی هرگونه مراقبت لازم
  • تهیه اطلاعات برای خانواده برای تصمیم گیری آگاهانه
  • کمک به تجهیزات پزشکی لازم

این خوشحال کننده است که می دانیم که متخصصان مراقبت های بهداشتی وجود دارند که در مواقع سختی، از کودکان و خانواده هایشان حمایت کنند.   

۴ Types of Pediatric Nurses and The Kind of Work They Do