نظارت بر پرستاران بیماران کرونایی عنوان مقاله ی ما می باشد شما در این مقاله اقدامات موثر بیمارستان های چین برای حفاظت از پرستاران را می خوانید.

این مقاله در ادامه ی مقالات، آموزش و نظارت پرستاران کرونا، پشتیبانی کادر پرستاری مقابله با کرونا، انتخاب کادر پرستاری شرایط کرونا ، بخش پرستاری مقابله با کرونا و معرفی مدیریت منابع انسانی پرستاری کرونا آمده است.

بیمارستان های چین برای اطمینان از ایمنی پرسنل پرستاری، نظارت در بخش های ایزوله بر دسترسی و مدیریت جهت از بین بردن وسایل محافظ شخصی (PPE) متمرکز شده است. هنگام ورود به بخش قرنطینه، پرستاران جدید همراه پرستاران با سابقه در بخش انزوا فعالیت می کنند. در هر جابجایی، یک پرستار از بخش بیماریهای عفونی مسئولیت نظارت بر کارهای ضد عفونی و محافظت در بخش را بر عهده می گیرد. علاوه بر این، اجرای اقدامات محافظت از پرستار به عنوان محتوای مهمی در کنترل کیفیت و شبانه روزی توسط پرستاران سرشمار در نظر گرفته شده و از این طریق از محافظت مناسب از پرستاران اطمینان حاصل می شود.

نظارت بر پرستاران بیماران کرونایی
نظارت بر پرستاران بیماران کرونایی

تشویق و قدردانی از کادر پرستاری

پرسنل پرستاری درجه یک باید فشار روحی و روانی بالایی را تحمل کنند که این امر می تواند بر سلامت جسمی و روحی آنها تأثیر بگذارد. با توجه به این وضعیت، مدیر گروه پرستاری و سرپرستاران مختلف از مرکز رهبری هر روز پرسنل پرستاری را در خط مقدم تشویق می کنند. آنها از مشکلات پرستاران در زندگی و کار آگاه هستند، مانند ساعات طولانی کار که منجر به خشکی گلو، طولانی شدن پوشیدن ماسک و در نتیجه سفت شدن قفسه سینه، حساسیت به لباس محافظ و نگرانی اعضای خانواده از آلوده شدن. تلاش های زیادی برای یافتن روش های راه حل انجام شد.

راه حل ها

گردش کار تعدیل و بهبود یافت و اعضای آلوده خانواده پرستاران به موقع تحت درمان قرار گرفتند. حساب رسمی WeChat بخش پرستاری و پیام رسانی تلفن همراه برای ارائه یادآوری های محافظت و پیام های تسلی بخش استفاده شده است. فداکاری های پرستاران توسط وب سایت رسمی و حساب ها منتشر شد. مشاوره و پشتیبانی روانشناختی، و کانالهایی برای رهایی احساسات با تلاش اداره پرستاری و سایر بخش های این بیمارستان ارائه شده است.

تمام این موارد و اقدامات دیگر جهت حمایت گروه پرستاری لازم و ضروری می باشد.

Emergency management of nursing human resources and supplies to respond to coronavirus disease 2019 epidemic