برنامه ریزی یکپارچه پرستاری کرونا عنوان مقاله ی ما می باشد. شما در این مقاله با یکی دیگر از اقدامات مدیریتی بیمارستان های چین آشنا می شوید.

این مقاله در ادامه ی مقالات، مدیریت منابع اضطراری کرونا ویروس، نظارت بر پرستاران بیماران کرونایی، آموزش و نظارت پرستاران کرونا، پشتیبانی کادر پرستاری مقابله با کرونا، انتخاب کادر پرستاری شرایط کرونا ، بخش پرستاری مقابله با کرونا و معرفی مدیریت منابع انسانی پرستاری کرونا آمده است.

از آنجا که COVID-19 دارای عفونت بالایی است و انتقال قطرات و تماس با آنها ممکن است منجر به بیماری شود، کادر پزشکی در رده اول نیاز به مقادیر زیادی تجهیزات محافظ دارند. از زمان شیوع این بیماری همه گیر، بیمارستان ها با کمبود ماسک های جراحی و N95 روبرو شده اند. در حصول اطمینان از تهیه کافی تجهیزات محافظ و ضد عفونی کننده، سیستم توزیع از اهمیت بالایی برخوردار است.

اقدام بیمارستان های چین

وزارت بهداشت چین یک طرح اضطراری برای توزیع تجهیزات حفاظتی تدوین کرد. سرپرستاران بخش ها مسئولیت لازم و ضروری، نگهداری و توزیع مواد مصرفی را بر عهده داشتند و برای تهیه به موقع هر روز با بخش پرستاری و گروه مواد در ارتباط بودند. لیست های مورد نیاز و استانداردهای دقیق برای تجهیزات مختلف حفاظتی تدوین شده توسط گروه کنترل عفونت، به پرستاران رئیس هر بخش تحویل داده شد، که برای اطمینان از اینکه تجهیزات اهدا شده از استانداردهای محافظت برخوردار هستند، استفاده شد.

برنامه ریزی یکپارچه پرستاری کرونا
برنامه ریزی یکپارچه پرستاری کرونا

توجه به جزئیات

بیمارستان ها آموزش و اجرای اسناد در مورد استفاده از تجهیزات حفاظتی معمول برای کنترل COVID-19 را ترتیب داداند. با توجه به مدت زمان مناسب تجهیزات حفاظتی عمومی و استفاده حداکثری از هر مجموعه تجهیزات محافظ (به عنوان مثال، لباسهای محافظ، عینک، ماسکهای N95، دستکشهای لاتکس و لباسهای انزوا)، قوانین استفاده از تجهیزات محافظتی تدوین شد. پرستاران قبل از پوشیدن وسایل محافظ شخصی (PPE) باید از موارد شخصی مانند نوشیدن آب و خوردن غذا، ادرار کردن وموارد مشابه خودداری کنند تا از هدر رفتن غیرضروری اقلام جلوگیری شود. دو یا سه مجموعه PPE برای هر تغییر به عنوان تجدید در صورت بروز حوادث مانند استفراغ یا سنکوپ ناشی از هیپوکسی طولانی مدت در پرسنل پزشکی آماده شد. برای عملیات پرخطر، مانند جمع آوری نمونه های حلق، از روش همکاری متمرکز استفاده شده است. پس از تکمیل دوره ای، سپر محافظ صورت تغییر یافت.

همین طور که ملاحظه میکنید این بیماری بسیار مسری می باشد و وظیفه ی پرستاران و کادر درمان بسیار سنگین است. از این رو جا دارد از این قشر سخت کوش کمال قدردانی را داشته باشیم.

Emergency management of nursing human resources and supplies to respond to coronavirus disease 2019 epidemic