تحصیلات پرستار مراقبت ویژه عنوان مقاله می باشد که به شما کمک می کند که با مدارک تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس و اهمیت هر یک در موقعیت شغلی پرستار مراقبت ویژه آشنا شوید.

۱. لیسانس خود را در رشته پرستاری کسب کنید (BSN)

اولین قدم برای تبدیل شدن به یک پرستار مراقبت های ویژه، کسب لیسانس علوم در پرستاری (BSN) است. دانش آموزان ضمن کار به سمت مدرک BSN، اصول پرستاری را مطالعه می کنند و مهارت های تفکر انتقادی و مهارت های حل مسئله می آموزند.

برنامه های درسی مدرک BSN

دانشجویان در طول دوره تحصیل آناتومی، تغذیه، میکروبیولوژی، بهداشت عمومی، ارزیابی سلامت و فیزیولوژی را فرا می گیرند.

تحصیلات پرستار مراقبت ویژه
تحصیلات پرستار مراقبت ویژه

۲.دریافت مدرک کارشناسی ارشد MSN

برای پیشرفت از این سطح، پرستاران باید با تأکید بر مراقبتهای ویژه یا پرستاران بخش مراقبت های ویژه، مدرک فوق لیسانس را از یک برنامه معتبر MSN کسب کنند. در ضمن تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد، پرستاران مراقبتهای ویژه کلاسهای نظری و مبتنی بر شواهد را پشت سر می گذارند و پایه های پرستاری را که ضمن کسب مدرک BSN دریافت می کنند، پایه گذاری می کنند. این آموزش فشرده به پرستاران مراقبتهای ویژه کمک می کند تا بلافاصله پس از فارغ التحصیلی به عنوان پرستار حرفه ای شروع به کار کنند.

اهداف و اهداف برنامه MSN

  • در ضمن کسب مدرک MSN، پرستاران بالقوه مراقبتهای ویژه در کلاس درس و ساعات بالینی آموزش های کاملی دریافت می کنند، که هر دو به ارائه دانش پزشکی و مهارت هایی که پرستار برای معالجه بیماران مریض احتیاج دارد، کمک می کند.
  • علاوه بر این، پرستاران مراقبتهای ویژه یاد می گیرند که چگونه نقش رهبری را در موقعیت های خود داشته باشند.
  •  آنها می آموزند که چگونه یادگیری نظری را با سناریوهای زندگی واقعی که در محیط بیمارستان ها با آنها روبرو هستند، منطبق کنند.
مزایای ادامه تحصیل
  • ادامه تحصیل به پرستاران کمک می کند تا در محیط کار به طور مؤثر عمل کنند.
  • با جدیدترین آموزه های موجود در این زمینه به روز باشند.
  • به جدیدترین فناوری ها تسلط داشته باشند. 
  • ادامه تحصیل همچنین به پرستاران کمک می کند تا به عنوان رهبر در محیط کار عمل کنند.
  • ضریب اطمینان از مراقبت عالی از بیمار را در هر مرکز بالا ببرند.

Critical Care Nurse