انواع پرستاری تخصصی کودکان۱ عنوان مقاله ما می باشد که در ادامه پرستار کودکان ارائه می گردد. در این مقاله به توصیف و شرح وظایف پرستار ثبت شده ی کودکان و پرستاران نوزادان می پردازیم.

۱.پرستار ثبت شده کودکان

یک پرستار ثبت نام شده در کودکان به طور معمول با کودکان در مطب ها و بیمارستان ها کار می کند. آنها معاینات معمول برای کودکان در هر سنی ارائه می دهند. نقش اصلی یک پرستار ثبت شده کودکان، انجام هرگونه مراقبت که مطابق برنامه مراقبت پرستار بیمار انجام می شود، می باشد .  

وظایف اصلی یک پرستار ثبت شده کودکان

 • مشاهده علائم حیاتی
 • همکاری با والدین و خانواده ها برای مقابله با استرس بیماری کودک
 • ارائه معاینات معمول برای کودکان
 • نمایش غربالگری و ایمن سازی
 • درمان بیماری هایی مانند آبله مرغان

۲. پرستاری نوزادان

پرستاران نوزاد از نوزادان تازه متولد شده، نوزادان نارس و یا نوزادانی که هنگام تولد مشکلات بهداشتی مانند عفونت یا ناهنجاریهای قلبی دارند مراقبت و پشتیبانی می کنند. در بیشتر موارد، یک پرستار نوزاد در یک بخش مراقبت ویژه نوزادان (NICU) مشغول به کار خواهد شد. 

انواع پرستاری تخصصی کودکان1
انواع پرستاری تخصصی کودکان۱

وظایف اصلی پرستار نوزاد

 • نظارت بر علائم حیاتی نوزادان در NICU
 • کار با نوزادان نارس و خانواده هایی که در تنظیم زندگی خارج از رحم مادر مشکل دارند
 • اطمینان از اینکه تمام تجهیزات لازم برای کودک به درستی کار می کند
 • مراقبت های ویژه نوزادانی که با فتوتراپی تحت درمان هستند
 • پیشگیری از عوارض احتمالی نمونه گیری شریانی، وریدی و سایر ترشحات بدن نوزاد
 • به منظور پیشگیری از کم خونی احتمالی نوزاد، گزارش وثبت حجم خون گرفته شده جهت آزمایشات
 • کنترل دمای بدن نوزاد
 • کنترل دقیق جذب و دفع بدن نوزاد
 • برسی وضعیت درد در نوزاد
 • آموزش والدین در مورد نحوه مراقبت بهداشتی از نوزاد
 • مشاوره وآموزش به مادران در مورد چگونگی شروع تغذیه با شیر مادر و تغذیه تکمیلی و از شیر گرفتن نوزاد

۴ Types of Pediatric Nurses and The Kind of Work They Do