پرستار کلینیک ترک اعتیاد عنوان مقاله ما است در این مقاله تلاش داریم تعریفی از این نوع پرستاری و کارهایی که یه پرستار در کلینیک ترک اعتیاد انجام می دهد را توضیح مختصری بدهیم. مطالعه مقالات انتخاب کادر پرستاری شرایط کرونا، بخش پرستاری مقابله با کرونا، معرفی مدیریت منابع انسانی پرستاری کرونا طبقه بندی نقش پرستاری و طبقه بندی پرستاران بر اساس محل کار را به شما پیشنهاد می کنیم. امید داریم مفید واقع گردد.

پرستار سوء مصرف مواد چیست

یک پرستار سوءمصرف مواد، که گاهی اوقات به عنوان یک پرستار اعتیاد نیز شناخته می شود، متخصص در معالجه بیماران معتاد به مواد مخدر، الکل یا مواد دیگر که اعتیاد آور هستند، می باشد. پرستاران سوء مصرف مواد علاوه بر داروهای عمومی، در بهداشت روان نیز آموزش می بینند. آنها درمورد خطرات سوء مصرف مواد و حمایت عاطفی از بیماران در بحران، مدیریت درد، آموزش برای بیماران و مراقبت از آنان را ارائه می دهند.

کارهایی پرستار سوء مصرف مواد

یک پرستار سوءمصرف مواد، کارهای بسیار مهمی انجام می دهد.این کارها شامل موارد زیر است.

  • مراقبت مستقیم بیماران را برای افرادی که با سوء مصرف مواد و اعتیاد دچار شدند، فراهم می کند.
  •  آنها به پزشکان در تهیه برنامه های درمانی کمک می کنند.
  •  ارزیابی بیمار را انجام می دهند.
  •  بر پیشرفت بیمار نظارت می کنند.
  •  داروها و خدمات مدیریت درد را انجام می دهند.
پرستار کلینیک ترک اعتیاد

جنبه مهم پرستار سوء مصرف مواد، سلامت روان و خدمات پشتیبانی عاطفی است.پرستار کلینیک ترک اعتیاد غالباً غربالگری سلامت روان را انجام می دهند و در طول درمان، از بیماران و خانواده آنها حمایت عاطفی می کنند. آنها همچنین بیماران و عزیزان خود را در مورد خطرات سوء مصرف مواد آموزش داده و منابع و اطلاعاتی را در مورد گزینه های مختلف درمانی اعتیاد تهیه می کنند.

منابع

?What Is a Substance Abuse Nurse