وظایف پرستار در مراکز ترک اعتیاد عنوان مقاله ما است. در این مقاله سعی داریم موضوعاتی چون مکان فعالیت پرستاران ترک اعتیاد و همچنین نقش ها و وظایف یک پرستار سوء مصرف مواد را توضیح دهیم. این مقاله در ادامه مقالات مدارک لازم پرستار مراکز ترک اعتیاد، پرستار کلینیک ترک اعتیاد و محل کار و وظایف پرستاران توانبخشی ارائه می گردد.

مکان فعالیت پرستاران سوء مصرف مواد

پرستاران سوءمصرف مواد با بیماران و خانواده هایشان در مکان های  مختلفی فعالیت می کنند و مشغول به کار هستند. از جمله:

  • کلینیک های بهداشت روان
  • بخش های روانپزشکی در بیمارستان ها
  • امکانات درمان سوء مصرف مواد بستری یا سرپایی

نقش ها و وظایف یک پرستار سوء مصرف مواد

  1. ارزیابی های بیمار و غربالگری های پزشکی را در بستری انجام دهید و وضعیت بیمار را در طول درمان کنترل کنید.
  2. به پزشکان در تهیه برنامه های درمانی فردی کمک کرده و آن برنامه ها را پیاده سازی و نظارت کنید.
  3. داروها را مدیریت کرده و خدمات مدیریت درد را ارائه دهید.
  4. سوابق پزشکی و نمودارهای بیمار را به روز کنید و حفظ کنید.
  5. در مورد خطرات ناشی از سوء مصرف مواد و گزینه های مختلف درمانی، به بیماران و عزیزانشان آموزش دهید.
  6. از بیماران و خانواده هایشان که با اعتیاد دست و پنجه نرم می کنند، حمایت عاطفی ارائه دهید، که ممکن است شامل سازماندهی و تسهیل گروه های حمایتی باشد.
وظایف پرستار در مراکز ترک اعتیاد
وظایف پرستار در مراکز ترک اعتیاد

حقوق و اشتغال پرستار سوء مصرف مواد

با افزایش تعداد افراد مبتلا به اعتیاد به موادمخدر پرستاران سوءمصرف مواد در سراسر کشور تقاضای زیادی دارند. دستمزد متوسط ​​پرستاران ثبت نام شده به طور کلی مطابق دفتر آمریکا سالانه ۶۸.۴۵۰ دلار است و پرستاران با مهارت و دانش تخصصی می توانند درآمد بالاتری نیز داشته باشند. گواهینامه های مربوطه، مانند گواهینامه CARN، همچنین می تواند به پرستاران کمک کند تا درآمد بالاتری داشته باشند.

منابع

Substance Abuse Nurse