مدارک لازم پرستار مراکز ترک اعتیاد عنوان مقاله ما است. در این مقاله مدارکی که لازم است تا یک پرستار بتواند با اخذ مدرک لازم در مراکز ترک اعتیاد فعالیت کند را بیان می کنیم.این مقاله در ادامه مقاله های پرستار توانبخشی و پرستار کلینیک ترک اعتیاد ارائه می گردد.

مدارک لازم برای تبدیل شدن به پرستار ترک اعتیاد

همانند سایر مشاغل پرستاری، اولین قدم برای پرستار ترک اعتیاد، تکمیل مدرک کاردانی در پرستاری یا لیسانس علوم در رشته پرستاری برای به دست آوردن آموزش عمومی پرستاری است. برای پرستاران ترک اعتیاد، دوره های انتخابی سلامت روان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. وقتی پرستار دانشگاه را تمام کرد، باید امتحان NCLEX-RN را بگذرانند. سپس ممکن است یک RN به عنوان یک پرستار سوء مصرف مواد شروع به کار کند. هنگامی که یک پرستار۲۰۰۰ ساعت تجربه پرستاری حرفه ای در بخش سوءمصرف مواد و ۳۰ ساعت ادامه تحصیل در رابطه با اعتیاد به پرستاری را در طی سه سال گذشته به اتمام رسانده باشد، می تواند در آزمون صدور گواهینامه معتاد پرستار (CARN) شرکت کند. در حالی که برای کلیه مشاغل پرستاری سوءمصرف مواد لازم نیست.

مدارک لازم پرستار مراکز ترک اعتیاد

داشتن شغل معمولی برای پرستار مراکز ترک اعتیاد، شامل مشخصات زیر می باشد:

  • مدرک ADN یا BSN و مجوز معتبر RN
  • مهارت های ارتباطی قوی برای آموزش بیماران و خانواده هایشان در مورد خطرات سوء مصرف مواد و درمانی آنها.
  • مهارت در برنامه های رایانه ای و ورود اطلاعات برای حفظ سوابق بیمار
  • تجربه در بهداشت روان.
  • رفتار دلسوز و حرفه ای با دلسوزی برای بیمارانی که با اعتیاد دست و پنجه نرم می کنند.

شرایط لازم برای آموزش پرستاران مراکز ترک اعتیاد چیست

به طور کلی پرستاران سوء مصرف مواد موظف هستند که مدرک ADN یا BSN را تکمیل کرده و مجوز معتبر RN را داشته باشند. درجه بالاتر پرستاری معمولاً لازم نیست، اما برای تبدیل شدن به پرستار مراکز ترک اعتیاد، دوره های انتخابی بهداشت روان و اعتیاد برای پرستاران علاقه مند به شغل در پرستار سوء مصرف مواد بسیار مهم است.

منابع

 Becoming a Substance Abuse Nurse