بخش پرستاری مقابله با کرونا عنوان این مقاله است. در این مقاله با یکی از اقدامات موثر بیمارستان های چین جهت کنترل بیماری آشنا می شوید. این مقاله در ادامه ی مقاله ی معرفی مدیریت منابع انسانی پرستاری کرونا آمده است.

از اواخر دسامبر سال ۲۰۱۹، موارد بیماری کرونا ویروس ۲۰۱۹ (COVID-19) به طور پی در پی در ووهان در استان هوبی و سایر مناطق در چین دیده شد.

شیوع COVID-19 در ووهان جدی بود و کنترل همه گیر یک چالش بزرگ به شمار می رفت. بیمارستان درگیر با بیماری به عنوان یک بیمارستان بزرگ در مرکز این بیماری همه گیر، برای اولین دسته از بیماران آلوده در ووهان خدمات درمانی ارائه داد. بخش پرستاری بیمارستان یک سری اقدامات مؤثر و علمی را برای به دست آوردن نتایج خوب در کنترل بیماری همه گیر انجام داد.

مدیریت منابع اضطراری نیروی انسانی پرستاری

کنترل بیماری همه گیر چالش برانگیز بود. برای پاسخ به اپیدمی COVID-19، بخش پرستاری بلافاصله با حضور مدیر گروه پرستاری به عنوان رهبر تیم، مسئولیت مستقر و اجرای کارهای درمانی، تیم رهبری کنترل COVID-19 را ترتیب داد.

بخش پرستاری مقابله با کرونا
بخش پرستاری مقابله با کرونا

اقدامات تیم رهبری

تیم رهبری اولویت های کار در پرستاری را مطابق با وضعیت واقعی بیمارستان تنظیم کرده و سیستم های کار پرستاری را برای کلینیک های سرپایی تب و قرنطینه و همچنین استانداردهای مربوطه برای کارکنان تدوین کرده تا اطمینان حاصل شود که کار پرستاری از دستورالعمل ها و معیارها پیروی می کند.

این تیم بلافاصله یک بسیج ایدئولوژیک را در کل بیمارستان انجام دادند تا اطمینان حاصل شود که کلیه کارکنان پرستاری در مواجهه با مشکلات و بیماری همه گیر از مسئولیتها و تعهدات خود آگاه هستند و برای مبارزه در خط مقدم این بیماری همه گیر آماده می شوند. به طور همزمان، آموزش دانش مربوط به COVID-19 و روش های کنترل اپیدمی انجام شد.

این اقدام تاثیر زیادی در کنترل بیماری داشت. در مقالات بعدی به اقدامات بعدی اشاره می کنیم.

Emergency management of nursing human resources and supplies to respond to coronavirus disease 2019 epidemic