انتخاب کادر پرستاری شرایط کرونا عنوان مقاله ی ما می باشد. در این مقاله به استانداردهای انتخاب کارکنان پرستاری اشاره می کنیم. این مقاله در ادامه ی مقالات بخش پرستاری مقابله با کرونا و معرفی مدیریت منابع انسانی پرستاری کرونا آمده است.

مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریهای چین اعلام کرده است که COVID-19 یک بیماری عفونی دسته B است که برای کنترل بیماری، آن دسته از اقدامات کنترل بیماریهای عفونی دسته A استفاده می شود. از آنجا که شیوع نزدیک به سال نو چینی رخ داد، حرکت و فعالیت های جمعیت قبل از شیوع گسترده بود. از طرفی، COVID-19 در طی دوره خاموشی عفونی است و علائم در ابتدای امر غیر اختصاصی است. در نتیجه، انتقال گسترده ای از ویروس وجود داشته است، و تعداد فزاینده ای از موارد تایید شده از سندرم شدید تنفسی حاد (SARS) و سندرم تنفسی خاورمیانه (MERS) فراتر رفته است.

استانداردهای صلاحیت کارکنان

سرپرستاران

با توجه به مشخصات این بیماری همه گیر، وزارت بهداشت معیارهای انتخاب یکپارچه را برای سرپرستاران و پرستاران تدوین کرده است. در هنگام انتخاب سرپرستار برای کلینیک های تب، اولویت به داوطلبان با تجربه که سابقه ی مدیریت سرپایی گسترده، تجربه کمک های خارجی و سلامت جسمی خوب داشتند قرار گرفت.

در هنگام انتخاب سرپرستار برای بخش قرنطینه، تاکید بر ضد عفونی و مدیریت قرنطینه شد و اولویت به سرپرستاران با عملکرد یکپارچه خوب در بخش های اورژانس و بیماری های عفونی اختصاص یافت.

انتخاب کادر پرستاری شرایط کرونا
انتخاب کادر پرستاری شرایط کرونا

پرستاران

داشتن دو یا چند سال سابقه کار، سلامت جسمی خوب و مهارت در تکنیک های اصلی پرستاری (تزریق، تهویه اکسیژن و بررسی شرایط) از موارد مهم بود. داوطلبانی که دارای تکنیک های پرستاری برای بیماران بحرانی (استفاده از دستگاه تهویه دهنده تهاجمی، غیر تهاجمی، اکسیژن با جریان زیاد ترانس، و مکش مجاری هوایی بسته) یا تکنیک های ضد عفونی و قرنطینه بودند در اولویت قرار گرفتند. از این رو، پرستارانی که در کلینیکهای تب و بخشهای انزوا در ابتدا اعزام شده اند، بیشتر پرستاران بخش عفونی، بخش تنفس و بخش مراقبت های ویژه هستند. در مراحل بعدی، سیستم اعزام بتدریج به کارکنان کلیه ادارات گسترش یافت.

حتما مقالات بعدی را دنبال کنید.

Emergency management of nursing human resources and supplies to respond to coronavirus disease 2019 epidemic