الزامات آموزشی پرستاران توانبخشی عنوان مقاله مااست. دراین مقاله سعی داریم مدارک لازم و ضروری برای بدست آودن شغل پرستاری توانبخشی را توضیح دهیم.

این مقاله در ادامه ی مقاله ی پرستار توانبخشی ارائه می شود.

در ادامه ی مقالات نقش های پرستاری براساس سطح تحصیلات، طبقه بندی نقش پرستاری، طبقه بندی پرستاران بر اساس محل کار، خطرات محیطی در پرستاری ، خطر تشعشعات در پرستاری و خطر خشونت برای پرستاران برای مطالعه بیشتر ارائه می گردد.

الزامات آموزشی پرستاران توانبخشی چیست

الزامات آموزشی پرستاران توانبخشی یعنی این که اخذ کدام یک از این مدارک، مدرک BSN (لیسانس علوم در پرستاری) یا ADN ( دانشیاران علوم پرستاری) لازم است.

  •   کسب مدرک پرستاری اولین قدم برای شروع کار به عنوان یک پرستار توانبخشی است.
  • پس از کسب مدرک پرستاری، می توانید برای امتحان مجوز NCLEX-RN اقدام کنید.
  • پس از گذراندن این امتحان با موفقیت، شما مجاز به درخواست جواز ثبت نام پرستاری از طریق هیئت پرستاری ایالت خود خواهید بود.
  • در حال حاضر، مدارک کارشناسی ارشد ویژه پرستاری توانبخشی پیشرفته وجود ندارد.     
پرستاران ثبت نام شده (RN)،  می توانند مدرک تحصیلات تکمیلی مانند
  • دکتری در علوم توانبخشی
  • کارشناسی ارشد اجرایی در مدیریت توانبخشی
  • مدرک کارشناسی ارشد علوم بهداشتی (MHS) در علوم توانبخشی
الزامات آموزشی پرستاران توانبخشی

آیا گواهینامه ها یا مدارک معتبر لازم است

پرستاران توانبخشی می توانند با کسب گواهی نامه پرستار معتبر توانبخشی (CRRN®) فرصت های شغلی و جبران خسارت خود را افزایش دهند. این تمایز مستلزم گذراندن امتحان و داشتن دو سال تجربه در پرستاری توانبخشی است. پرستاران توانبخشی می توانند اعتبار CRRN خود را از طریق هیئت صدور گواهینامه پرستاری توانبخشی (RNCB)،  یک جزء کمکی مستقل از انجمن پرستاران توانبخشی دریافت کنند. شرایط لازم برای شرکت در کنکور شامل داشتن مجوز نامحدود به عنوان RN و یک تا دو سال تمرین به عنوان RN در پرستاری توانبخشی در طی پنج سال قبل از درخواست است. 

منابع

Becoming a Rehabilitation Nurse