نقش های پرستاری براساس سطح تحصیلات عنوان مقاله می باشد که در آن به دسته بندی کار پرستاران بر اساس آموزش و تجربه کاری آنها می پردازیم. این مقاله در ادامه ی مقالات طبقه بندی نقش پرستاری، طبقه بندی پرستاران بر اساس محل کار، خطر تشعشعات در پرستاری، خطر خشونت برای پرستاران، شناخت برخی خطرات محیطی پرستاری، خطرات محیطی پرستاری، خطرات محیطی در پرستاری ، خطر انواع هپاتیت و پرستاری ، بیماری های عفونی پرستاری آمده است.

برای طبقه بندی نقش های مختلف پرستاری روش های زیادی وجود دارد. که در این فرصت به دسته بندی کار پرستاری بر اساس آموزش دانشجوهای پرستاری و تجربه ی کاری افراد می پردازیم.

نقش های پرستاری براساس سطح تحصیلات
نقش های پرستاری براساس سطح تحصیلات

۱. پرستار ثبت شده

پرستاران ثبت شده (RN) دارای مدرک کاردانی یا کارشناسسی پرستاری می باشند.

نقش پرستاران ثبت شده

 • کمک به پزشکان در بیمارستان ها و انواع تنظیمات پزشکی
 • کمک به درمان بیماران مبتلا به بیماری، صدمات و شرایط پزشکی

۲. مجوز پرستار عملی

پرستاران عملی مجاز یا Licensed Practical Nurse ) LPN) پرستارانی هستند که با داشتن مدرک دیپلم یک برنامه آموزشی دو ساله را عموما در دبیرستانها و گاها در کالج ها طی کرده اند. و به عنوان پرستار  LVN تحت نظر پرستاران ثبت شده کار می کنند. این پرستاران دارای مدرک تحصیلی و مجوز کار هستند و دارای وظایف مختلفی هستند.

نقش پرستاران عملی مجاز

 • اداره کردن داروها
 • بررسی علائم حیاتی
 • انجام تزریق بیمار
 • بررسی واکنشهای دارویی
 • نمونه گیری برای آزمایشات خون
 • آماده سازی بیمار برای پروسیجرهای تشخیصی
 • آماده سازی اتاق انجام پروسیجر و تجهیز نمودن آن با وسایلی مانند اکسیژن، کتترها و… 

۳. متخصص پرستار بالینی

یک متخصص پرستاری بالینی یا Certified Nurse Specialist) CNS) یک پرستار پیشرفته و تخصص یافته است. پرستاران متخصص بالینی کارهای مدیریتی را بر روی بیماران و یا خانواده های آنها انجام دهند. این پرستاران در زمینه تخصص خود بیماری را تشخیص و درمان می کنند.

۴. پزشک پرستار

پزشکان پرستار یا nurse practitioner) NP) به دو صورت فعالیت می کنند؛ یا تحت نظر یک پزشک کار می کنند و یا به مرحله ای رسیده اند که خودمختارشده اند و کار پزشکان را انجام می دهند.

نقش NP ها

 • تشخیص بیماری ها
 • تجویز داروها
 • آغاز برنامه های درمانی

Nursing Classification Systems