طبقه بندی پرستاران بر اساس محل کار عنوان مقاله می باشد، این مقاله در ادامه طبقه بندی نقش پرستاری آمده است که در آن به طبقه بندی کار پرستاران بر اساس مکان کار پرستاران می پردازیم. برای کسب اطلاعات بیشتر مطالعه مقالات خطر تشعشعات در پرستاری، خطر خشونت برای پرستاران، شناخت برخی خطرات محیطی پرستاری، خطرات محیطی پرستاری، خطرات محیطی در پرستاری و خطر انواع هپاتیت و پرستاری را به شما پیشنهاد می کنیم.

 پرستاران بخش مراقبت های ویژه

پرستارانی که در بخش مراقبت های ویژه (ICU) بیمارستان ها فعالیت می کنند از افرادی که بیماری جدی دارند یا صدمات خطرناکی دیده اند مراقبتهای پیچیده ای انجام می دهند. پرستاران بخش مراقبت های ویژه در بیمارستان های تخصصی و یا ICU اطفال کارمی کنند. به دلیل حساس بودن این موقعیت شغلی، باید پرستاران آموزش های کافی را طی کرده باشند، تا بیمارستانها به آنها اجازه کار بدهند.

پرستار سفر

پرستار سفر کارهای موقتی را به صورت هفتگی و چند بار در سال در سطح ملی و بین المللی انجام می دهند.

پرستاران مراقبت از بیمار در خانه

پرستارانی هستند که در خانه از بیماران خود مراقبت می کنند.

افراد نیازمند به مراقبت در خانه

  • این بیماران عموما سالمندانی که به علت کهولت سن دچار مشکلاتی هستند.
  • یا جوانان و کودکانی که به دلیل مسائل مربوط به رشد و تحرک قادر به حرکت نیستند.
طبقه بندی پرستاران بر اساس محل کار
طبقه بندی پرستاران بر اساس محل کار

پرستاران اتاق عمل

پرستاران اتاق عمل، پرستارانی هستند که به همراه تیم جراحی کار می کنند و رابط بین آنها و خانواده بیمار هستند.

وظایف پرستاران اتاق عمل

  • پرستار اتاق عمل مراقبت های قبل، در طول و بعد از عمل را انجام می دهد.
  • آموزش های لازم را به بیماران و خانواده های آنها را برای مراقبت بعد از عمل می دهند.

پرستاران بخش اورژانس

پرستاران بخش اورژانس بیمارانی که در معرض حوادث و آسیب های تروماتیک قرار گرفته اند، درمان می کننند. این پرستاران شرایط مختلفی را تجربه خواهند کرد و ممکن است با حوادثی روبرو شوند که بسیار استرس زا باشد. از این رو مهم ترین فاکتور برای پرستاران این بخش حفظ آرامش است.

Nursing Classification Systems