طبقه بندی نقش پرستاری عنوان مقاله می باشد که در آن به انواع روش های دسته بندی کار پرستاران بر اساس سطح تحصیلات، محل فعالیت و تجربه کاری آنها می پردازیم. این مقاله در ادامه ی مقالات، خطر تشعشعات در پرستاری، خطر خشونت برای پرستاران، شناخت برخی خطرات محیطی پرستاری، خطرات محیطی پرستاری، خطرات محیطی در پرستاری ، خطر انواع هپاتیت و پرستاری ، بیماری های عفونی پرستاری آمده است.

چهارچوب اصلی کار پرستاری

در بیانیه سیاستگذاری انجمن پرستاران آمریکا (ANA)، پرستاری به عنوان “تشخیص و معالجه پاسخ های انسان به مشکلات سلامتی واقعی یا بالقوه” تعریف شده است.  تا به امروز؛ تشخیص پرستاری، مداخلات پرستاری، نتایج مراقبت از بیمار، و شدت مراقبت های پرستاری به عنوان چهارچوب اصلی کار برنامه نویسی و طبقه بندی موجود در پرستاری ارائه گردیده است.  

کار پرستاری که افراد انتخاب می کنند در نهایت ترکیبی از آموزش و پرورش، مدرک، درجه تحصیلی و تجربه افراد می باشد. بنابراین مهم است که قبل از سرمایه گذاری زمان و پول، یک تصویری از آینده شغلی نقش پرستاری داشته باشیم.

سطح صدور مدرک تحصیلی یا آموزش

یکی از راه های دسته بندی نقش های پرستاری براساس سطح تحصیلات یا مدرک تحصیلی پرستاران است. که شامل : فوق لیسانس پرستاری (MSN)، پرستاران عملی مجاز یا Licensed Practical Nurse ) LPN)، متخصص پرستاری بالینی یا Certified Nurse Specialist) CNS)، پزشک پرستار یا nurse practitioner) NP) و غیره می باشد.

جمعیت

روش دیگر دسته بندی پرستاران بر اساس طیف جمعیتی است که در آن فعالیت دارند. مثلا ؛

  • پرستاران اطفال در بهداشت کودکان تخصص یافته اند.
  • پرستاران زنان و زایمان در زمینه کنترلهای قبل و بعد بارداری و طول مدت بارداری زنان تمرکز یافته اند.
طبقه بندی نقش پرستاری
طبقه بندی نقش پرستاری

تخصص پزشکی

پرستاران می توانند در یک تخصص خاص پزشکی مانند جراحی، گوارش، طب اورژانس، یا هر گونه تخصص پزشکی دیگر مهارت بیایند و کار کنند.

محل کار

پرستاران می توانند نوع ارائه خدمات را بر اساس مکان انتخاب کنند. مثلا یک پرستار بر اساس محل کار خود می تواند یکی از موارد زیر باشد؛

  • پرستار مدرسه
  • پرستار پرواز
  • پرستار بیمارستانی
  • یا پرستار مبتنی بر بیمارستان

همچنین پرستاران بیمارستانی می تواننند در بخش های مختلفی از بیمارستان فعالیت کنند. به عنوان مثال یک پرستار بیمارستانی می تواند در اتاق اورژانس (ER)، اتاق عمل (OR)، مراقبت های ویژه (ICU)، یا واحد مراقبت های ویژه نوزادان (NICU) کار کند.

Nursing unit managers: Defining a role