مسیر پیشرفت پرستار نظامی عنوان مقاله ما است.دراین مقاله رتبه های این رشته از پرستاری و مسیرهای پیشرفت آن را توضیح می دهیم.

این مقاله در ادامه مقاله های پرستاری نظامی، مراحل تبدیل شدن به پرستار نظامی ، چشم انداز شغلی پرستار نظامی، نقش و وظایف پرستاران اتاق عمل، پرستار اتاق عمل، آسیب کمر در پرستاران، شناخت برخی خطرات محیطی پرستاری و خطرات محیطی پرستاری ارائه می گردد.

مقدمه

پیشرفت در ارتش به عوامل زیادی متکی است. پیشرفت در رده، عامل شماره یک است. این امر نه تنها دستمزد شما را افزایش می دهد، بلکه می تواند مبلغی را نیز برای شما اختصاص دهد.

در ارتش، پرستاران فرصتهای زیادی برای پیشبرد رتبه خود و مسئولیت پذیری بیشتر دارند. با هر رتبه به دست آمده، مسئولیتهای مختلف و درجه حقوق بالاتر دریافت می شود.

رتبه های پرستاران ارتش در نظام

  • ستوان دوم
  • ستوان یکم
  • سروان
  • سرگرد
  • سرهنگ دوم

سه راه برای پیشرفت وجود دارد

مسیر بالینی – عملیاتی

مسیر بالینی توسط یک بنیاد بالینی پیشرفته به عنوان یک افسر درجه میدانی در نقش پرستاریاست که با تمرین پیشرفته متخصص بالینی مشخص می شود. در حالی که در مسیر بالینی-عملیاتی می توانید مهارت های اجرایی مورد نیاز برای ورود به مسیر اجرایی- رهبری را به صورت تدریجی کسب کنید.

  پیگیری کارمندان

مشاغل کارمندان گروهی یک بخش جدایی ناپذیر از کار روزانه است  تخصص هایی مانند آمادگی، ارتقاء سلامت، پیشگیری، مدیریت پرونده، تحقیق، و آموزش و پرورش که در مسیر عملیاتی همپوشانی دارد. برای پیشرفت در این مسیر، شما باید تخصص خود را توسعه دهید تا در موقعیت های اصلی فرماندهی یا عامل اصلی رقابت کنید.

مسیر پیشرفت پرستار نظامی

مسیر اجرایی – رهبری

در این مسیر، شما باید زمینه عملیاتی کاملی با همراه مشاغل کارمندان داشته باشید.

افسران در این مسیر مهارت های اجرایی،  پتانسیل فرماندهی و سطح مناسب آموزش نظامی حرفه ای (PME) را دارند. 

منابع

Military Nurse Career Advancement