نقش و وظایف پرستاران اتاق عمل عنوان مقاله ماست. در این مقاله به وظایف و اقدامات پرستاران قبل، حین و بعد از عمل جراحی پرداخته می شود.

این مقاله در ادامه ی مقالات پرستار اتاق عمل، آسیب کمر در پرستاران، شناخت برخی خطرات محیطی پرستاری، خطرات محیطی پرستاری، خطرات محیطی در پرستاری، خطر انواع هپاتیت و پرستاری، بیماری های عفونی پرستاری آمده است.

نقش پرستاری قبل از عمل

پرستار پیش از عمل وظایف لازم برای آماده سازی بیمار برای عمل جراحی را انجام می دهد. این موارد ممکن است شامل جمع آوری علائم حیاتی و سابقه سلامتی، تزریق سرم یا دارو به داخل ورید (IV)، انجام یک ارزیابی دقیق از سر تا پا، تا اطمینان حاصل شود که وضعیت بیمار برای جراحی پایدار است. همچنین پشتیبانی عاطفی و آموزش به بیمار و خانواده توسط پرستار انجام می گیرد.

نقش پرستاری داخل اپرا

پرستار در داخل اتاق عمل کار می کند و نقش های مختلفی در این محل برای این نقش وجود دارد و همچنین ممکن است پرستار برای اطمینان از یک محیط استریل و کنترل شده، به جراح کمک کند. این پرستار همچنین کلیه پرسنل و تجهیزات لازم را به آسانی در دسترس قرار می دهد. همچنین تکمیل مدارک لازم و اطمینان از اینکه هر کسی که وارد OR شود اطلاعات موجود در پرونده وی صحیح می باشد.

نقش و وظایف پرستاران اتاق عمل
نقش و وظایف پرستاران اتاق عمل

نقش پرستاری بعد از عمل

پرستار پس از عمل، و یا PACU، علایم و شرایط بیمار را بلافاصله پس از عمل جراحی در اتاق ریکاوری و یا اتاق عمل بررسی می کند.

معمولاً بسته به شرایط بیمار و استانداردهای بیمارستان، بیمار به مدت ۱-۳ ساعت در اتاق ریکاوری می ماند.

سپس پرستار PACU یا بیمار را ترخیص می کند و یا آنها را به طبقه دیگر بیمارستان یا بخش مراقبت های ویژه در آنجا منتقل می کند.

Operating Room Nurse