چشم انداز شغلی پرستار نظامی عنوان مقاله ما است. در این مقاله سعی داریم قبل از تصمیم گیری برای تبدیل شدن به یک پرستار نظامی مواردی هست که بهتر است اطلاعاتی داشته باشید.این مقاله در ادامه مقاله پرستاری نظامی و مراحل تبدیل شدن به پرستار نظامی می باشد.

چشم انداز شغلی

تعداد پرستاران و دانشجویان پرستاری که مایل به پیوستن به ارتش و خدمت به کشور خود ضمن کمک به همنوعان خود هستند، بسیار افزایش یافته است. یک افزایش مثبت در چشم انداز شغلی در پرستاری نظامی رخ می دهد که طی یک دهه آینده بین ۱۹ تا ۲۶ درصد پیش بینی می شود .

چشم انداز شغلی پرستار نظامی

قبل از تصمیم گیری برای تبدیل شدن به یک پرستار نظامی موارد را در نظر بگیرید

تعهد عظیمی درگیر چنین تصمیمی است. شما فقط یک پرستار نیستید بلکه عضو فعال نیروهای مسلح نیز هستید. شما باید چندین بار به طول ۶ ماه تا یک سال دور از شهر و خانه خود باشید.

برنامه های آینده شما باید موارد دیگری را که باید قبل از پیوستن به ارتش در نظر بگیرید. مثلا:

  • ارتش چگونه از شما سود خواهد برد؟
  • آیا برنامه ای برای ادامه تحصیل دارید؟
  • آیا می توانید با دستورات و سفارشاتی که از افراد بالاتر دریافت می کنید ارتباط برقرار کنید؟
  • آیا می توانید عضو فعال تیم باشید و در سمت های رهبری قدم بگذارید؟

همه این سؤالات بسیار خوبی است که باید در تصمیم خود برای پیوستن به ارتش به آنها فکر کرده و در نظر بگیرید.

شرایط شغل پرستاری نظامی

پرستاران ارتش هر کجا که در سراسر جهان مستقر هستند،  مراقبت های پرستاری را برای سربازان زخمی و بیمار ارائه می دهند. در حین جنگ، پرستاران نظامی مراقبت از سربازان خط مقدم در خارج از کشور را انجام می دهند.

چشم انداز شغلی پرستار نظامی

در زمان صلح، پرستاران نظامی در محیط های مختلفی فعالیت می کنند مانند مراقبت های پرستاری در قسمت سرپایی، زنان و کودکان و توانبخشی.

پرستاران نظامی برای یک دوره خدمت ثبت نام می کنند و براساس توانایی و نیاز می توانند به هر موقعیتی اعزام شوند. آنها این فرصت را دارند که برای زندگی،  کار و انجام آموزش های اختصاصی به کشورهای مختلف سفر کنند. توانایی تفکر انتقادی شما به سرعت رشد می کند و مهارت های مدیریت زمان شما در چنین شرایطی با سرعت مورد آزمایش قرار می گیرد.

داشتن یک پرستار نظامی یکی از بالاترین سطح مراقبت های پرستاری است که می توان به آن رسید.

منابع

?What Did You Do Before Joining the Military