مراحل تبدیل شدن به پرستار نظامی عنوان مقاله ما است. در این مقاله سعی داریم مراحلی که برای رسیدن به پرستار نظامی باید طی شود را شرح دهیم.

این مقاله در ادامه مقاله پرستاری نظامی خدمتتان ارائه می شود.

خدمت به کشور خود به عنوان یک پرستار نظامی افتخار و امتیاز بزرگی است و شرایط کار در این شغل سختی های خود را دارد و مانند پرستار اورژانس و حتی سخت تر از آن ها در محیط همیشه استرس فعالیت می کنند.

مراحل تبدیل شدن به پرستار نظامی

۶ مرحله برای تبدیل شدن به یک پرستار نظامی

    مدرک پرستاری خود را بدست آورید

 به منظور تبدیل شدن به یک پرستار نظامی، شما باید یک لیسانس پرستاری (BSN) و یا یک مدرک پیشرفته پرستاری( مدرک کاردانی قبول نمی شود ) از یکی از دانشگاه های معتبر کسب کنید.

    NCLEX را بگیرید

 پس از کسب مدرک BSN یا مدرک پیشرفته، باید گواهینامه ملی صدور مجوز (NCLEX) را دریافت کنید تا گواهینامه خود را به عنوان یک پرستار ثبت نام کنید.

    تجربه غیرنظامی را بدست آورید یا تصمیم بگیرید که ثبت نام کنید

 در این زمان، می توانید به عنوان یک پرستار ثبت نام شده (RN) در ایالات متحده شروع به کار کنید. شما می توانید ابتدا  کار را در زمینه پرستاری غیرنظامی تجربه کنید، یا می توانید به عنوان یک پرستار جدید فارغ التحصیل تصمیم بگیرید که به ارتش بپیوندید.

مراحل تبدیل شدن به پرستار نظامی

    با یک استخدام کننده مشاوره بگیرید

هنگامی که آماده ثبت نام شدید، باید با یک استخدام کننده نظامی از شاخه های مورد نظر خود صحبت کنید. وقتی تصمیم به انتخاب یک شعبه گرفتید، اطمینان حاصل کنید که کلیه شرایط لازم توسط شعبه استخدام خود را داشته باشید.

    بسته برنامه را تکمیل کنید

پس از تحقق همه شرایط لازم برای واجد شرایط بودن، می توانید شروع به کار کنید. این روند حدود یک سال از شروع اولیه تا تأیید نهایی هیئت راه‌اندازی، طول خواهد کشید.

    دوره اصلی افسر را تکمیل کنید

اگر انتخاب شده باشید، می بایست یک دوره ۵ هفته ای را به اتمام برساند. آموزش شامل آموزش مهارتهای رهبری و معرفی زندگی نظامی است. در این مدت مقداری تمرین بدنی نیز خواهید داشت. پس از اتمام این آموزش نظامی لازم،  شما یک پرستار نظامی خواهید بود.

منابع

۶ Steps to Becoming a Military Nurse