چند خطای پرستاری عنوان مقاله ما است که در ادامه انواع خطاهای پرستاری و انواع خطاهای پرستاری می باشد.در این مقاله به ادامه خطاهای پرستاری می پردازیم.

انواع خطاهای پرستاری

خطاهای پرستاری از مشکلات پرستاران است. در زیر به ادامه خطاهای پرستاری می پردازیم.

خطاهای مستند سازی

شما باید به طور دقیق تمام وقایع مهم و تغییرات در وضعیت بیمار را به موقع مستند کنید. این یک مشکل بزرگ برای پرسنل پرستاری است زیرا اغلب به نظر می رسد که زمان کافی برای انجام این کار وجود ندارد.

چند خطای پرستاری
چند خطای پرستاری

به پرستاران در دانشکده پرستاری آموزش مستندسازی داده می شود، که شامل موارد مهم هستند:

  1. مرتباً بیماران را تحت نظر داشته باشید.
  2. حوادث جانبی را بلافاصله به مدیر یا سرپرست پرستار گزارش دهید.
  3. خدمات بهداشتی را برای نظارت مانند تب، ضربان قلب غیر طبیعی بررسی کنید.
  4. سند به عنوان ضمانت شرایط بیماراست به عنوان مثال، اگر بیمار رو به زوال است، هر مداخله و اعلانی را که انجام می دهید، مستند کنید.
  5. زمان و محتوای کلیه اعلان های ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی را مستند کنید.
  6. اطمینان حاصل کنید که تمام مستندات در مورد بیمار صحیح است.

از آسیب دیدگی تجهیزات دوری کنید

تجهیزات به طور مداوم در محیط مراقبت بیمار تغییر می کنند. پرستاران وظیفه دارند از این تغییرات مطلع باشند و در استفاده از تجهیزات تبحر لازم را داشته باشند. مربیان پرستار نقش مهمی در اطمینان از آموزش پرسنل پرستاری و مستند بودن مهارت دارند.

برخی اقدامات اصلی برای جلوگیری از صدمات تجهیزات شامل موارد زیر است:

  1. درخواست آموزش تجهیزات
  2. بررسی تمام تجهیزات و در صورت آسیب دیدن آن را حذف کنید.
  3. گزارش هرگونه حادثه یا نقص به بخش مدیریت یا سرپرست شما
  4. هرگونه صدمه مربوط به تجهیزات را به طور کامل مستند کنید.
اما اگر اشتباه کنید چه کاری باید انجام دهید؟

حرفه پزشکی از افشای خطاها حمایت می کند. قانون ایمنی و بهبود کیفیت بیمار در سال ۲۰۰۵، گزارش داوطلبانه و محرمانه از هر رویدادی را که ممکن است بر روی بیماران تأثیر بگذارد تشویق می کند. در مورد افشای اطلاعات با بخش مدیریت خود صحبت کنید. آنها در این فرآیند تخصص دارند و می توانند با مناسب ترین روش برای رسیدگی به وضعیت به شما کمک کنند.

مقاله انواع خطاهای پرستاری۳ پایان خطاهای پرستاری بود امیدوارم در این ۳ مقاله توانسته باشیم اطلاعات مفیدی را در اختیارتان قرار داده باشیم.

منابع

How to avoid the top seven nursing errors