فرسودگی شغلی در پرستاری چیست عنوان مقاله ی ما می باشد. در این مقاله قصد داریم مفهوم فرسودگی شغلی را شرح دهیم. این مقاله در ادامه مقالات ارزش های پرستاری آمده است.

این مقاله در ادامه مقالات وظایف پرستاران۱، ۲، وظایف پرستار در خانه سالمندان۱، وظایف پرستار در خانه سالمندان۲، اقدامات ضروری برای مقابله با کرونا ویروس، شرح برخی وظایف پرستاری آمده است.

فرسودگی چیست

مفهوم فرسودگی شغلی برای اولین بار در حرفه های مراقبت از بیماران از اواسط دهه ۱۹۷۰ به رسمیت شناخته شد. این اصطلاح روند فرسودگی تدریجی و از بین رفتن تعهد شغلی را در افرادی که در این زمینه کار می کنند را توصیف می کند. مرکز آمار عوارض و مرگ و میر سازمان بهداشت جهانی این موضوع را به عنوان یک سندرم روانی تعریف کرده است که در پاسخ به استرس کار مزمن ایجاد می شود .

فرسودگی شغلی در پرستاری چیست
فرسودگی شغلی در پرستاری چیست

فرسودگی شغلی شامل سه علامت است

کاهش کارآیی حرفه ای: دیگر احساس نمی کنید که در کار شایسته و موفق هستید

بدبینی توسعه: یک پاسخ بدبینانه و غیرشخصی نسبت به گیرندگان مراقبت

فرسودگی احساسات: بیش از حد احساساتی می شوند و بیش از حد از کار خسته شده اند

برای ارزیابی فرسودگی شغلی پرستاران از پرسشنامه استفاده کرده اند

برای نظارت دقیق تر بر سلامت روانی کارکنان می توان از روشهای ساده گزارشگری استفاده کرد. یکی از متداولترین روشها پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ است – یک پرسشنامه شامل ۲۲ ماده ای که می تواند برای تشخیص علائم فرسودگی در پرستاران استفاده شود می باشد.

سؤالات مربوط به علائم مختلف است، با پاسخ هایی که در مقیاس ۰ (هرگز) تا ۶ (هر روز) رتبه بندی می شوند. در مقالات بعدی به موارد این پرسش نامه بیشتر اشاره می کنیم.

منابع

What we can all do to help identify and prevent burnout among nurses