وظایف پرستار در خانه سالمندان۱ عنوان مقاله ما است. این مقاله در ادامه مقاله های وظیفه مهم پرستاران، انواع پرستاری، محل کار پرستاران و شرح برخی وظایف پرستاری ارائه می گردد.

مقدمه

کار اصلی پرستار شاغل در خانه سالمندان مراقبت از نیازهای سالمندان است. در سطح پایه، وظیفه پرستاران این است که بیماران سطح قابل توجهی از بهداشت شخصی را حفظ می کنند، تختخوابی تمیز دارند و از تغذیه مناسب برخوردار هستند. با این حال، وظایف پیشرفته تر شامل نظارت بر علائم حیاتی، تزریق IV، تجویز دارو و خون گرفتن است. خانه های سالمندان معمولاً سه نوع پرستار را استخدام می کنند.

سه نوع پرستاری که در خانه سالمندان استخدام می شوند

دستیاران پرستاری

دستیاران پرستاری پایین ترین سطح پرستاران را در خانه های سالمندان تشکیل می دهند. آنها وظایف اصلی را تحت هدایت پرستاران عملی مجاز انجام می دهند. وظایف بهداشت شخصی شامل مسواک زدن دندانهای ساکنین، استحمام آنها، شانه کردن موها، تغییر لباس و تراشیدن موی آنها است. کارهای توالت شامل کمک به ساکنانی است که برای رفتن به حمام،  تغییر بستر و خالی کردن سوندها به کمک نیاز دارند. سایر وظایف مشترک شامل حفظ سوابق بیمار، مراقبت از رژیم غذایی و کمک به حمل و نقل بیماران است.

مجوز پرستاران عملی

LPN ها با نظارت دقیق پرستاران ثبت نام شده مشغول به کار هستند و در آنجا بسیاری از وظایف مشابه دستیاران پرستار را انجام می دهند. علاوه بر ارائه مراقبت های اولیه به بیماران، LPN ها وظایف پیشرفته تری نیز انجام می دهند. این موارد شامل نظارت بر تنفس، فشار خون، دمای بدن، سطح اکسیژن و ضربان قلب بیمارانشان است. LPN ها همچنین وظیفه تزریق دارو و تغییر باند را دارند. LPN های با تجربه ممکن است مسئول برنامه های مراقبت از بیماران باشند.

نظارت بر فشار خون سالمندان

در مقاله وظایف پرستار در خانه سالمندان۱ دونوع پرستار استخدامی در خانه سالمندان و وظایف شان را توضیح دادیم در مقاله بعدی به نوع دیگر پرستاری می پردازیم.

منابع

The Role of a Nurse in a Nursing Home