انتظارات شغلی پرستاران عنوان مقاله ما است. در این مقاله ما در مورد موضوع حقایق صریح در مورد پرستاری خواهیم پرداخت.

این مقاله در ادامه مقالات حقوق پرستاران در ایران، قوانین ثبت گزارش پرستاری، ویژگی های گزارش نویسی پرستاری ۱ و ۲، گزارش نویسی پرستاران، آموزش های پرستاری، مقاطع تحصیلی رشته پرستاری، فرصت های آموزش پرستاری، ملزومات آموزش پرستاری و نکاتی کلیدی در مطالعه آزمون پرستاری ارائه می گردد.

مقدمه

براساس نتایج یک نظرسنجی سالانه که توسط انجمن پرستاران آمریکایی منتشر شده است، پرستاران یکی از معتبرترین گروه های حرفه ای در ایالات متحده هستند. پس از دریافت آموزش های مورد نیاز، پرستاران باید مدام  در حالت کارآموزی باشند و به دوره های آموزش مداوم و کامل و مورد نیاز برای حفظ اخذ مجوز خود، بسته به مقررات دولتی بپردازند.

حقایق صریح در مورد پرستاری

 •     نظرسنجی ها نشان می دهد که پرستاری یکی از معتبرترین حرفه های ایالات متحده است.
 •     پرستاران می توانند  طیف گسترده ای از تخصص ها را انتخاب کنند.
 •     صلاحیت ها بسته به نقش، از یک گواهی ۱ ساله تا دکترا متغیر است. بیشتر پرستاران با مدرک علمی شروع می کنند.
 •     بسته به سطح ورودی مورد نظر، آموزش می تواند از ۱ تا ۴ سال طول بکشد.
 •     نیاز مستمر به پرستاران که منجر به امنیت شغلی خوب، حقوق رقابتی و طیف وسیعی از فرصت های حرفه ای می شود.
انتظارات شغلی پرستاران

محل فعالیت پرستاران

پرستار حرفه ای خیلی مهم و قابل احترام است. پرستاران در سیستم ها و مکان های  مختلفی کار می کنند. آنها ممکن است در بیمارستان ها، خانه های سالمندان، دفاتر پزشکی، مراقبت های سرپایی، بهداشت حرفه ای، کلینیک ها و اردوگاه ها فعالیت کنند.

تخصص های پرستاران

 •     انجام معاینات بدنی
 •     به دست آوردن تاریخچه پزشکی
 •     ارتقاء خدمات درمانی ، مشاوره و آموزش به بیماران
 •     تجویز داروها ، مراقبت از زخم و سایر اقدامات درمانی
 •     هماهنگی مراقبت از بیمار بصورت جمعی با سایر اعضای تیم مراقبت های بهداشتی
 •     شرکت در تصمیم گیری مهم
 •     مسئولیت های تحقیق

منابع

?What can I expect from a nursing career