ویژگی های گزارش نویسی پرستاری ۲ عنوان مقاله است، که به شما کمک می کند با اصول و قواعد گزارش نویسی آشنا شوید.

این مقاله در ادامه مقالات ویژگی های گزارش نویسی پرستاری ۱، گزارش نویسی پرستاران، آموزش های پرستاری، مقاطع تحصیلی رشته پرستاری، فرصت های آموزش پرستاری، ملزومات آموزش پرستاری، نکاتی کلیدی در مطالعه آزمون پرستاری، منابع آزمون های کارشناسی ارشد پرستاری و معرفی منابع آزمون های پرستاری ارائه می گردد.

اصول و قواعد گزارش نویسی

در مقاله قبلی یک سری از اصول و قواعد گزارش نویسی از جمله؛ حقیقت داشتن اطلاعات، دقیق، کامل و مختصر بودن گزارش را ذکر کردیم. در این مقاله با اصول دیگری در گزارش نویسی در خدمتتان هستیم. امیدوارم مفید واقع گردد.

۱. پویا بودن گزارش (Current)

منظور از پویا بودن گزارش، تنظیم آن بطور جاری و بدون تاخیر است. تاخیر در گزارش کتبی و شفاهی منجر به بروز اشتباه در زمینه عملیات مراقبتی می گردد.

مثال:

تاخیر در گزارش شفاهی و یا گزارش کتبی در رابطه با افت فشار خون بیمار، می تواند منجر به تعویق افتادن مراقبت های درمانی بیمار گردد.

دلیل اهیمت پویا بودن گزارش

پویا بودن گزارش بسیار مهم است، چرا که تصمیم گیری در مورد نحوه ی مراقبت از بیمار براساس اطلاعات موجود در گزارش انجام می گیرد.

ویژگی های گزارش نویسی پرستاری ۲
کدام موارد باید بدون وقفه ثبت گردد
  1. ثبت علائم حیاتی
  2. ثبت تجویز دارو
  3. ثبت اقدامات درمانی
  4. ثبت تستهای تشخیصی
  5. ثبت تغییر ناگهانی در وضعیت سلامت بیمار
  6. ثبت پذیرش، انتقال، ترخیص یا مرگ بیمار
  7. ثبت اداره تغییرات ناگهانی در وضعیت بیمار

۲. سازماندهی گزارش (Organize)

اطلاعات ثبت شده بایستی:

  • دارای نظم باشد.
  • سازماندهی شده باشد.
  • بهتر است فرمهای مخصوص برای ثبت گزارش مورد استفاده قرار گیرد.

۳. محرمانه بودن گزارش (Confidential)

کلیه گزارشات مندرج شده به صورت محرمانه باقی می ماند و حتی در دسترس همراهان و وابستگان بیمار هم قرار نمی گیرد. و بیمارستان هم بدون اجازه بیمار، اجازه تکثیر و کپی از هیچ یک از گزارشات پرونده را ندارد.

Nursing documentation and recording systems of nursing care