ملزومات آموزش پرستاری عنوان مقاله ما است. در این مقاله به توضیح مختصری در مورد آموزش در رشته پرستاری می پردازیم.

این مقاله در ادامه ی مقالات منابع آزمون های کارشناسی ارشد پرستاری، معرفی منابع آزمون های پرستاری، ویژگی آموزش مجازی در پرستاری، آموزش الکترونیکی یا تجربی پرستاری، نسبت آموزش مجازی و بالینی پرستاری، راهکارهای بهتر شدن آموزش پرستاری در ایران، راهکارهای بهتر شدن آموزش پرستاری در ایران، آموزش مجازی در پرستاری، نقش پرستاران در سلامت جامعه، آموزش نقش پرستاری و آموزش پرستاری مهارت های بالینی آمده است.

مقدمه

وظیفه پرستاران معالجه بیماران، آموزش بیماران در مورد مباحث مربوط به پزشکی و انجام آزمایشات و روشهای اساسی پزشکی است. اکثر افراد با آموزش علم پرستاری و مدرک پرستاری واجد شرایط می شوند. ملزومات آموزش پرستاری برای افرادی که علاقمند رشته پرستاری هستند می توانند تصمیم بگیرند که در کدام رشته پرستاری می خواهند تحصیل کنند، آموزش ببیند. بنابراین اولین کار انتخاب رشته پرستاری مورد علاقه خود است.

چهار رشته پرستاری عبارتند از

•           پرستاری بزرگسالان

•           پرستاری کودکان

•           یادگیری پرستاری از ناتوانی

•           پرستاری بهداشت روان

برنامه های آموزش پرستار

افراد علاقمند به برنامه های آموزش پرستار معمولاً می تواند در  این رشته  مدرک کاردانی یا مدرک لیسانس بگیرند. پرستاران در همه زمینه های مراقبت های بهداشتی باید دارای آموزش در سطح دانشگاهی باشند.

پرستاران دارای مجوز (LPN) معمولاً دارای مدرک کاردانی در پرستاری دارند.

 در حالی که پرستاران ثبت نام شده (RN) حداقل باید دارای مدرک ۲ ساله باشند، اما مدرک لیسانس ۴ ساله در پرستاری رایج تر است.

 متخصصان پیشرفته پرستاری مانند پزشکان پرستار یا متخصصان پرستار معمولاً موظفند حتما مدرک کارشناسی ارشد ۲ ساله پرستاری را داشته باشند.

پرستاران باید در ارتباط با پزشکان و سایر متخصصان پزشکی، مراقبت از بیماران و انجام آزمایشات مختلف پزشکی تشخیصی، تجربه کنند. تجربه به طور معمول از طریق فرصت های بالینی در برنامه های کارشناسی ارشد بدست می آید.

ملزومات آموزش پرستاری
ملزومات آموزش پرستاری

اطلاعات شغلی

چشم اندازهای اشتغال برای پرستاران با حداقل ۲-۵ سال تجربه بهترین حالت است. از آنجا که برنامه های آموزش پرستاری شامل فرصت های آموزش بالینی است، بیشتر پرستاران در حالی که هنوز در مدرسه هستند، تجربه خاصی کسب می کنند. موقعیتهای پیشرفته پرستاری ممکن است به بیش از ۵ سال تجربه یا دانش در زمینه های خاص، مانند کودکان، اطفال یا خدمات بهداشتی و درمانی نیاز داشته باشد.

منابع

Nursing Training Programs and Requirements