جایگاه پرستاری در تیم مراقبت سلامت عنوان مقاله ی ما می باشد. شما در این مقاله به نقش مهم پرستاران در سلامت جامعه اشاره می کنیم.

حتما برای درک بهتر موضوع مقالات آموزش پرستاری مهارت های بالینی، آموزش الکترونیکی پرستاران، راهکارهای بهتر شدن آموزش پرستاری ایران، انواع آموزش پرستاری، راهکارهای بهتر شدن آموزش پرستاری در ایران، آموزش پرستاری مدیریت بحران کرونا، آموزش پرستاری سلامت روان در کرونا، آموزش مجازی در پرستاری، نقش پرستاران در سلامت جامعه، مشکلات پرستاران و پرستار خود بودن علیه کرونا ویروس را نیز مطالعه نمایید.

جایگاه علمی پرستاران

پرستاران فقط در مراکز کلینیکی مراقبت به عنوان  دستیار حضور ندارند. اگرچه این نقش ها مهم هستند، ولی نباید حضور پرستاران را به عنوان محققان، دانشمندان و مبتکران پیشگویی در زمینه مراقبت های بهداشتی نادیده گرفت.

دانشمندان پرستار بطور فعال در مورد ماهیت بیماری ها، راه حل های درمانی و تأثیر فن آوری های پزشکی تحقیق می کنند که هدف آنها بهبود زندگی بیماران و تأثیرگذاری بر آینده مراقبت های بهداشتی است.

جایگاه پرستاری در تیم مراقبت سلامت
جایگاه پرستاری در تیم مراقبت سلامت

دکتر نانسی بلک ، مدیر پرستاری خدمات مراقبتهای ویژه در بیمارستان کودکان لس آنجلس، برای السویر، رهبر تحلیلی در تجارت جهانی می نویسد؛ “پرستاران می توانند با دانش و تجربه عملی خود نظریه پردازی کنند، فرضیه سازی کنند،مطالعات مربوط به ساختار را انجام دهند و مدارکی را جمع آوری کنند که منجر به مراقبت بهتر شود. هدف از تحقیقات پرستاری دستیابی به استانداردها و برنامه های مراقبت بهتر برای بیماران و خانواده ها است.”

در نتیجه

پرستاران در این نقشهای رهبری از آموزش و تجربه مبتنی بر تحقیق بهره مند می شوند، که این آموزش ها را می توانند از طریق یک برنامه پیشرفته درسی آنلاین که توسط دکتر یا استاد پرستاری تدریس می شود و به کمک تمرین پرستاری بدست آورند. این برنامه ها مهارت لازم برای انجام تحقیقات را ارائه می دهد و تیم های پرستاران را به سمت کشف جدید هدایت می کند.

Improving Nursing Students’ Learning Outcomes in Fundamentals of Nursing Course through Combination of Traditional and e-Learning Methods