آموزش نقش پرستاری عنوان مقاله ی ما می باشد. شما در این مقاله، با برخی وظایف مهم دانشمندان پرستاری آشنا می شوید. این مقاله در ادامه ی مقالات جایگاه پرستاری در تیم مراقبت سلامت و آموزش پرستاری مهارت های بالینی آمده است.

برای دسترسی به مقالات دیگر از لینک های زیر استفاده نمایید.

آموزش پرستاری مهارت های بالینی، آموزش الکترونیکی پرستاران

راهکارهای بهتر شدن آموزش پرستاری ایران، انواع آموزش پرستاری

راهکارهای بهتر شدن آموزش پرستاری در ایران، آموزش پرستاری مدیریت بحران کرونا

آموزش پرستاری سلامت روان در کرونا، آموزش مجازی در پرستاری

نقش پرستاران در سلامت جامعه، مشکلات پرستاران

پرستار خود بودن علیه کرونا ویروس

دانشمند پرستار چه می کند

دانشمندان پرستار داده ها را جمع می کنند، تجزیه و تحلیل می کنند و تفسیر می کنند تا راهکارهای درمانی مؤثرتر و مفیدتر را پیدا کنند. دانشمندان پرستار بیمارستان ها در کاهش تعداد عفونت ها، کاهش طول مدت درمان وآگاه سازی بیماران که در زمان بازگشت به خانه آگاه تر و بهتر بتوانند از خود مراقبت کنند، نقش داشته اند.

یک مثال

به عنوان مثال، نالوهمیلتون دانشمند و پرستار، خطر ابتلا به سرطان پستان را در میان گروههای قومی خاصی از زنان جوان بررسی می کند.

وی امیدوار است که تحقیقات وی به متخصصان پزشکی در توسعه روشهای درمانی مؤثرتر که سلولهای سرطانی پستان را در موارد تهاجمی هدف قرار می دهند، کمک کند.

یکی دیگر از دانشمندان پرستار، دکتر کارن گیلیزدر آزمایشگاههای نوروپاتولوژی، برای درک بهتر نحوه پیشرفت بیماری آلزایمر در سیناپسهای مغز، به مطالعه بافتهای مغزی بعد از مرگ می پردازد.

آموزش نقش پرستاری
آموزش نقش پرستاری

پرستاران همچنین می توانند با دانشمندان سایر بخش ها و مراکز پزشکی اطلاعات رابه اشتراک بگذارند تا راه حل هایی برای موضوعات پیچیده پیدا کنند و یا حتی تجهیزات را بهبود بخشند. به عنوان مثال، دکتر بلیک با مهندسان پزشکی کار کرده است تا دستگاه هایی را طراحی کند که به پرستاران کمک کند تا کار خود را آسان تر انجام دهند.

هرچه حوزه علوم پرستاری رشد می کند، پزشکان می توانند سایر متخصصان پزشکی را راهنمایی و کنند تا با انتشار مقالات، صحبت در کنفرانس ها و تیم های مربی پرستاران، رویکرد بیشتری را برای جمع آوری داده ها و تحقیقات بیمار در پیش بگیرند.

Challenges in clinical nursing education in Iran and strategies