آموزش الکترونیکی پرستاران عنوان مقاله ی ما می باشد. در این مقاله شما نتیجه ی مقایسه ی دو روش نوین و سنتی را متوجه خواهید شد. این مقاله در ادامه ی مقاله ی راهکارهای بهتر شدن آموزش پرستاری ایران آمده است.

حتما برای درک بهتر موضوع مقالات انواع آموزش پرستاری، راهکارهای بهتر شدن آموزش پرستاری در ایران، آموزش پرستاری مدیریت بحران کرونا، آموزش پرستاری سلامت روان در کرونا، آموزش مجازی در پرستاری، نقش پرستاران در سلامت جامعه، مشکلات پرستاران و پرستار خود بودن علیه کرونا ویروس را نیز مطالعه نمایید.

آموزش الکترونیکی

در ادامه ی آنچه که در مقالات قبل در مورد انواع روشهای یادگیری رشته ی پرستاری شرح دادیم.

به این نتیجه رسیدیم که  با استفاده از آموزش الکترونیکی، روشهای مختلف آموزش مانند موارد زیر فراهم می گردد.

•           یادگیری از راه دور امکان پذیر است

•           در وقت و هزینه صرفه جویی می شود

•           به اشتراک گذاری اطلاعات برای همدیگر امکان پذیر است

•           و به تبع آن ، انگیزه ، رضایت و لذت پرستاران افزایش می یابد

آموزش الکترونیکی پرستاران
آموزش الکترونیکی پرستاران

نتیجه گیری

 براساس یافته ها ، این مطالعه پیشنهاد می کند که استفاده از ترکیب روش های یادگیری سنتی با روش های یادگیری الکترونیک از قبیل بکارگیری وب سایت آموزشی و منابع اینترنتی تعاملی برای اصول آموزش دوره پرستاری می تواند یکی از مکمل های موثر در بهبود مهارت های بالینی دانشجویان پرستاری باشد.

دانشجویان پرستاری باید در استفاده از اصول و مهارتهای پرستاری در مراقبت از بیماران ، مهارت لازم را داشته باشند که این مهارت ها از اصول پرستاری است.

در این دوره ، یکی از مهمترین نیازهای یادگیری ، آموزش مهارت های روانگردان است که در زمینه آزمایشگاه مهارت های بالینی انجام می شود.

Improving Nursing Students’ Learning Outcomes in Fundamentals of Nursing Course through Combination of Traditional and e-Learning Methods