زندگی پرستاران و مشکلات صنفی عنوان مقاله ی ما می باشد. ما در این مقاله یکی از مشکلات اصلی پرستاران را شرح داده ایم.

برای درک بهتر این موضوع مطالعه ی مقاله ی سختی های رشته پرستاری و نقش پرستاران در بحران هایی مثل کرونا را به شما توصیه می کنیم.

این مقاله در ادامه ی مقالات مراقبت های پرستاری کرونا و روش های پیشگیری و محافظت در برابر بیماری COVID-19 و پرستار خود بودن علیه کرونا ویروس آمده است. مطالعه ی این مقالات نیز برایتان مفید خواهد بود.

پرستاران نقش بسیار مهمی در محیط های بهداشتی ایفا می کنند و به مراقبت هایی که هر روز انجام می دهند افتخار می کنند. اما امروزه آن ها با چالش های بسیاری روبرو هستند. در این مقاله سعی داریم یکی از آنها را بررسی نماییم.

زندگی پرستاران و مشکلات صنفی
زندگی پرستاران و مشکلات صنفی

تعداد کم پرسنل وکارکنان در بیمارستان

  تعداد کم پرسنل وکارکنان در بیمارستان نگرانی اصلی پرستاران است. یک نظرسنجی در سال ۲۰۱۷ که توسط AMN بهداشت و درمان انجام شده است، نشان داد که ۷۲ درصد مراکز درمانی و بهداشتی با کمبود پرستاری متوسط ​​یا حرفه ای مواجه هستند و بیشتر معتقدند که این کمبودها طی ۵ سال آینده بدتر می شود. به طور کلی، دفتر آمار آمریکا تخمین می زند تا سال ۲۰۲۲ به دلیل رشد شغلی و استخدام جایگزینی، بیش از ۱ میلیون پرستار ثبت نام شده نیاز خواهند داشت. شایان ذکر است، که تحقیقات نشان دهنده تغییر و تحول در کلان شهرهای بزرگ کشور است، که برخی با کمبود پرستار و برخی دیگر با مازاد پرستار مواجه هستند.

با شرایط بحرانی به وجود آمده در شرایط ظهور بیماری ویروس کرونا، این مشکل پر رنگ تر نیز شده است.

بررسی AMN بهداشت و درمان نشان می دهد که کمبود پرستار تأثیر منفی قابل توجهی یا چشمگیری در مراقبت از بیمار دارد. تحقیقات منتشر شده توسط مرکز ملی اطلاعات بیوتکنولوژی نشان داد که کمبود پرستاری منجر به خطا، مشکلات مراقبتی از بیماران و میزان مرگ و میر شده است.

کارکنان ناکافی یکی از مهمترین دلایلی است که پرستاران در محیط کار ناراضی هستند. بنابراین برای رضایت این کادر زحمت کش باید فکری اندیشید.

۵ of the biggest issues nurses face today